Κατασκευή φράγματος αναστόμωσης πηγών Βρυσιών Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας

Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο, το οποίο σχετίζεται με την προστασία του υδάτινου δυναμικού της περιοχής.

Η κατασκευή φράγματος για την αναστόμωση των πηγών Βρυσιών και η δημιουργία ταμιευτήρα για την συγκράτηση του νερού, στοχεύει στην αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού των πηγών της περιοχής μελέτης, προκειμένου να γίνεται τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα και να αντιμετωπιστει το πρόβλημα λειψυδρίας.

Στα Βόρεια του οικισμού Βρυσιά του Δήμου Φαρσάλων, υπάρχουν πηγές νερού οι οποίες αναβλύζουν περίπου 7-8 μήνες τον χρόνο και δημιουργούν μια φυσική λίμνη - ταμιευτήρα στην περιοχή. Οι πηγές αυτές τροφοδοτούν μέσω του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής τον ποταμό Φαρσαλίτη. Τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των αντλήσεων για άρδευση από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή, η παροχή των πηγών μειώνεται σημαντικά ώσπου μηδενίζεται.

Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση και συγκράτηση του νερού στον χώρο όπου αναβλύζουν οι πηγές, ώστε να αυξηθούν τα ενεργά αποθέματα των πηγών (μέχρι και 5.000.000 μ3 νερού), να παρατείνεται όσο το δυνατόν περισσότερο το χρονικό διάστημα που η παροχή τους είναι σημαντική και να αποφεύγονται φαινόμενα μηδενικής παροχής τους.

Επίσης, με τον εμπλουτισμό του υδροφόρου θα επιτευχθεί επιμήκυνση του χρόνου άρδευσης από τις πηγές των Βρυσιών.
Στα πλαίσια της ισορροπίας των υδατικών συστημάτων θα υπάρξει διάταξη υπερχείλισης για την υπερχείλιση των πλεοναζόντων υδάτων μετά την πλήρωση του διαμορφούμενου ταμιευτήρα. Εξασφαλίζεται έτσι η οικολογική παροχή ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί περιμετρικό φράγμα με χωμάτινο σώμα στη δυτική πλευρά του ταμιευτήρα και σώμα από σκυρόδεμα στις υπόλοιπες πλευρές του ταμιευτήρα. Το έργο συμπληρώνεται με την κατασκευή υπερχειλιστή και την κατασκευή χωμάτινης νησίδας εντός της λεκάνης κατάκλυσης για να εξασφαλίζεται χώρος ξεκούρασης και στάσης των πουλιών που εμφανίζονται στην περιοχή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Τα χαρακτηριστικά του φράγματος είναι :

- Εμβαδόν επιφάνειας 129.784,00 τ.μ.
- Υψόμετρο στέψης +117,50 μ.
- Ανώτατη στάθμη ύδατος +116,50 μ.
- Όγκος αποθηκευμένου ύδατος 351.102,00 κ. μ.
- Στάθμη κατώτατη πυθμένα +113,00 μ.

Δημοσιεύματα στα ΜΜΕ :

3/11/2022 - H ΛΑΣΥ Θεσσαλίας για την μη κατασκευή του έργου αναστόμωσης πηγών και φράγματος στα Βρυσιά Φαρσάλων

25/10/2021 - Υπογραφή σύμβασης κατασκευής φράγματος αναστόμωσης πηγών Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας

24/5/2021 - Κατασκευή φράγματος στα Βρυσιά Φαρσάλων

2/3/2021 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δημοπράτηση φράγματος αναστόμωσης πηγών Βρυσιών

14/12/2020 - Δημοπρατεί φράγμα στα Βρυσιά και υπόγειους αγωγούς στα Φάρσαλα

22/3/2014 - Φράγμα στα Βρυσιά Φαρσάλων πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια

8/3/2003 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κλιμάκιο της ΔΕΒ - Επίσκεψη στον Φαρσαλίτη ποταμό

Σχετικά έγγραφα, σύνδεσμοι, μελέτες κλπ. :

11/2014 -  Ενημερωτικό προοπτικής εμπλουτισμού πηγών Βρυσιών

9/4/2014 - Τεχνητός Εμπλουτισμός στη Θεσσαλία - ΣΔΥ

2005 - Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού Βρυσιών Φαρσάλων - Αλ.Μπέλεσης

ypethe.gr : Εμπλουτισμός Υπόγειων Νερών

Φωτογραφίες: 
Φράγμα αναστόμωσης πηγών Βρυσιών Φαρσάλων