Θεσσαλικά Έργα Αξιοποίησης Νερού

Ως Θεσσαλικά έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων περιγράφονται όλα τα κατασκευασμένα και υπό κατασκευή έργα, που αξιοποιούν υδατικούς πόρους μέσα στα γεωγραφικά όρια της Θεσσαλίας, δηλαδή τόσο αυτά που βρίσκονται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR 08), όσο και αυτά που βρίσκονται στην γειτονική ΛΑΠ του Αχελώου (GR15).

Τα Σχέδια Διαχείρισης (Σ.Δ.) εξετάζουν χωριστά τo υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΛΑΠ Πηνειού & Αλμυρού-Πηλίου) και την ΛΑΠ Αχελώου που είναι όμορες περιοχές και συνυπάρχουν στην ενιαία Διοικητική Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Η λεκάνη απορροής του Αχελώου, στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πλούσια σε νερά και με σημαντικά υψόμετρα (κατάλληλα για υδατοπτώσεις και παραγωγή ενέργειας), επιλέχθηκε από την (νεοϊδρυθείσα τότε) ΔΕΗ (δεκαετία 50, 60, 70) ως κατάλληλη για την ανάπτυξη ΥΗ Έργων. Ήδη  από το 1960 κατασκευάσθηκε και λειτουργεί ο ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα, του οποίου ο ταμιευτήρας βρίσκεται στη λεκάνη Αχελώου (παραπόταμος Ταυρωπός/Μέγδοβας) ενώ η υδροηλεκτρική ενέργεια παράγεται πάνω από την Καρδίτσα στη λεκάνη Πηνειού και στη συνέχεια τα νερά διοχετεύονται για ύδρευση και άρδευση. Κατά τη δεκαετία του 80 άρχισε η κατασκευή από την ΔΕΗ και το ΥΠΕΧΩΔΕ των Υδροηλεκτρικών Έργων Μεσοχώρας και Συκιάς.

 

Φωτογραφίες: 
Φράγμα Λιβαδίου Ελασσόνας
Θυρόφραγμα Γυρτώνης
Αντλιοστάσιο "Πέτρας" Ταμιευτήρα Κάρλας
Φράγμα Μεσοχώρας
Φράγμα Ταυρωπού
Πεδινός Ταμιευτήρας Πλατυκάμπου