ΥΗΕ Μεσοχώρας

Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του.  Το έργο της Μεσοχώρας είναι υδροενεργειακό  και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και ανεξάρτητα από την εκτροπή ή όχι του Αχελώου προς τη Θεσσαλική πεδιάδα. Υπολείπονται ορισμένα συμπληρωματικά έργα για το κλείσιμο του φράγματος καθώς και η μεταφορά του οικισμού Μεσοχώρας.

Αποτελείται από :

Ι.Το Φράγμα Μεσοχώρας (Ύψος 150 μ. - Μήκος 240 μ. - Χωρητικότητα : 228 εκατ. μ3 νερού),

ΙΙ. Την Σήραγγα Προσαγωγής (Μήκος 7,4 χιλιόμετρα - Κυκλική διατομή 6,3 μ.) και

ΙΙΙ. Τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Γλύστρας (2 στρόβιλοι FRANCIS 90 MW - Ετήσια παραγωγή ενέργειας 384 GWh).

Η κατασκευή του Έργου άρχισε το 1986 και ουσιαστικά περατώθηκε τον Απρίλιο του 2001. Η σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του ΥΗΕ Μεσοχώρας οφείλεται ως γνωστόν βασικά στο γεγονός ότι το έργο είναι συνδεδεμένο με τα έργα εκτροπής του π. Αχελώου προς Θεσσαλία.

Το κόστος των έργων ανήλθε στα 275 εκατ. € και για την ολοκλήρωση και λειτουργία απαιτούνται άλλα 140. 

Σχετικό video του Οργανισμού Έρευνας κα Ανάλυσης  "ΔιαΝΕΟσις" με τίτλο "Γιατί Δεν Λειτουργεί Το Φράγμα Της Μεσοχώρας"  

https://www.youtube.com/watch?v=nHjay_ODzmg

Φωτογραφίες: 
Γενική Άποψη Φράγματος Μεσοχώρας
Εργασίες Κατασκευής Φράγματος Μεσοχώρας
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Γλύστρας Μεσοχώρας
Είσοδος Υδροληψίας ΥΗΣ Γλύστρας Φράγματος Μεσοχώρας