Επιφανειακά Νερά Θεσσαλίας

Ο χαρακτηρισμός των επιφανειακών υδατικών συστημάτων στοχεύει στην αρχική αναγνώρισή τους και την διάκρισή τους σε 4 κατηγορίες που καθορίζονται, βάσει της ΟΠΥ ως εξής:

• Ποταμοί: Συστήματα εσωτερικών Υδάτων τα οποία ρέουν, κατά το πλείστον στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί για ένα μέρος της διαδρομής του να ρέει υπογείως.

• Λίμνες : Συστήματα στάσιμων εσωτερικών υδάτων.

• Μεταβατικά ύδατα : Συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία μπορεί να επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού.

• Παράκτια : Τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μίας γραμμής της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία κατά περίπτωση εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων.

Φωτογραφίες: 
Πηνειός ποταμός
Πηνειός ποταμός
Πηνειός ποταμός (Γέφυρα Αλκαζαρ Λάρισας)
Αντλιοστάσιο στον Πηνειό ποταμό - Λειψυδρία  2007
Πηνειός ποταμός (Τερψιθέα) - Λειψυδρία  2007
Πηνειός ποταμός - Λειψυδρία  2007