Χρήση Άρδευση

Η επέκταση των αρδεύσεων στη θεσσαλίκή πεδιάδα, άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν ολοκληρώθηκαν τα κυριότερα αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα της. Στην Θεσσαλία με συνολική έκταση 14 εκατομμύρια στρέμματα (10,7% της χώρας), παράγεται πάνω από το 10 % της αγροτικής παραγωγής της χώρας και το 40% της συνολικής παραγωγής βάμβακος, ενδεικτικά στοιχεία του έντονα αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, που επιβεβαιώνουν ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο σημαντικότερος τομέας της οικονομίας της.

Παρά τις περιορισμένες ποσότητες νερού που διαθέτει η Θεσσαλία τους θερινούς μήνες, οι αρδευόμενες έκτάσεις της αυξήθηκαν κατά 229 % σε σχέση με το 1962 και 46 % σε σχέση με το 1980.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων, στη Θεσσαλία καλλιεργούνται περίπου 5.000.000 στρέμματα, εκ των οποίων αρδεύονται τα 2.491.000. Τα 730.000 αρδεύονται από επιφανειακά νερά (29,3 %) και τα 1.776.0000 από υπόγεια νερά (70,7 %) της Θεσσαλίας, ενώ η ποσότητα του επιφανειακού και υπόγειου νερού που καταναλώθηκε για την άρδευση το 2007 στη Θεσσαλία, προσέγγισε τα 1.324 εκατομμύρια κυβικά νερού. 

Φωτογραφίες: 
Κατανομή Χρήσης Νερού
Άρδευση Αγρού με Σταγόνα
Άρδευση Αγρού με Ράμπα
Άρδευση Αγρού με Καρούλι
Άρδευση Αγρού με Τεχνητή Βροχή και Σταγόνα