Φράγμα Αγιονερίου

Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του φράγματος Αγιονερίου ξεκίνησαν το 1987, στα πλαίσια αναγνωριστικής έκθεσης που εκπόνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για λογαριασμό της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας,  μαζί με άλλες 30 θέσεις στην επαρχία Ελασσόνας.  Η οριστική μελέτη που ολοκληρώθηκε το 1996, περιλαμβάνει 3 επιμέρους έργα :

Το κυρίως φράγμα (η κατασκευή του οποίου δεν άρχισε ακόμη), το οποίο σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται λιθόρριπτο με αργιλικό πυρήνα και μέγιστο ύψος 48 μέτρα, μήκος στέψης 195 μέτρα και πλάτος στέψης 10 μέτρα. Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα – που θα τροφοδοτεί ο Ελασσονίτικος ποταμός (στα όρια της Ελασσόνας και Αγιονερίου - ανέρχεται σε 15 εκατ. μ3, από τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 13 εκατ. μ3 νερού ετησίως για άρδευση 25.000 στρεμμάτων. 

Την σήραγγα εκτροπής, μήκους 218 μέτρων με  επένδυση από σκυρόδεμα διατομής 5χ5 μ, 

Τον υπερχειλιστή, ορθογωνικής διατομής με πλάτος 38 μέτρα, μήκος 100 μέτρα, ύψος 4,5 μέτρα & πλημμυρική παροχή 1.523 μ3 / δευτ. για πλημμύρα 10.000 ετών (έναντι 361 μ3 / δευτ. και πλημμύρα 500 ετών που πρότεινε η μελέτη του Α.Π. Θεσσαλονίκης).

 

(26/10/2020/) - Σχόλια στο ypethe.gr :«Κάλλιο αργά ..παρά ποτέ» για το παρατημένο (από το 2006) Φράγμα Αγιονερίου !

https://www.ypethe.gr/news/kallio-arga-para-pote-gia-paratimeno-apo-2006...

 

Φωτογραφίες: 
Εργασίες κατασκευής σήραγγας εκτροπής Φράγματος Αγιονερίου
Είσοδος σήραγγας εκτροπής Φράγματος Αγιονερίου
Είσοδος σήραγγας εκτροπής Φράγματος Αγιονερίου
Εργασίες κατασκευής Υπερχειλιστή Φράγματος Αγιονερίου
Υπερχειλιστής Φράγματος Αγιονερίου
Γενική Άποψη Υπερχειλιστή Φράγματος Αγιονερίου