Ταμιευτήρας Κάρλας

Το έργο πολλαπλής σκοπιμότητας ανασύστασης της λίμνης Κάρλας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά και εξυγιαντικά έργα της Θεσσαλίας, με το οποίο θα αντιμετωπισθούν σοβαρά  προβλήματα των Νομών Λάρισας & Μαγνησίας, όπως η προστασία από πλημμύρες & η ρύπανση του Παγασητικού,  η υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων της ευρύτερης περιοχής, η άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων που αρδεύονται πλημμελώς, ενώ ταυτόχρονα θα αποκατασταθεί μερικώς το προϋπάρχον  οικοσύστημα της Κάρλας και θα διασφαλισθεί στο μέλλον η “αειφορεία” στην διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων. 

Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, εργασίες του οποίου άρχισαν πριν από 16 χρόνια (σύμβαση 24/9/1999) και υλοποιείται με 8 εργολαβίες προϋπολογισμού πάνω από 200 εκατ. €.

Αποτελείται : από ένα Ταμιευτήρα 38.500 στρ., με χωρητικότητα 180 εκατ. μ3,  με αναχώματα 23 χιλιομέτρων, 4 συλλεκτήρες 28 χιλιομέτρων, ορισμένα έργα εισόδου και εξόδου του νερού, αντλιοστάσια, έργα μεταφοράς νερού για άρδευση, έργα ύδρευσης περιοχής Βόλου, έργα υγροβιοτόπων, οικοτουριστικής ανάπτυξη, έργα ορεινής υδρονομίας κ.λ.π.

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας

Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ : Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου

Σχετικά videos για την Κάρλα μετά τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 στα παρακάτω link :

(13/10/2023) - Οδοιπορικό στις πλημμυρισμένες εκτάσεις στα χωριά Καλαμάκι, Αμυγδαλή, Καστρί&στον ταμιευτήρα Κάρλας 

Σχετικά videos για την Κάρλα στα παρακάτω link :

https://www.youtube.com/watch?v=Yi9YX9RTgos

https://www.youtube.com/watch?v=ml1IBfdYiwQ

https://www.youtube.com/watch?v=E9HJ0ojn4uo

https://www.youtube.com/watch?v=g-jkdQa3fFQ

https://www.youtube.com/watch?v=hgz_Q9lqfPM

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jraxe8Syk7A&app=desktop

(10/2/2012) - Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κάρλα !

Φωτογραφίες: 
Αεροφωτογραφία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Αντλιοστάσιο "Πέτρας" Ταμιευτήρα Κάρλας
Αεροφωτογραφία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΒΔ Πλευρά Ταμιευτήρα Κάρλας
Φωτογραφίες του CNN με Πουλιά στην Κάρλα
Φωτογραφίες του CNN με Πουλιά στην Κάρλα
Φωτογραφία Τσαντόπουλου - Ταμιευτήρας Κάρλας
Φωτογραφία Β Αγοραστού - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Ταμιευτήρας Κάρλας