Μελέτη Φράγματος Σκοπιάς Ενιπέα Φαρσάλων

Η αξιοποίηση των νερών του Ενιπέα μέσω ενός φράγματος στην ορεινή περιοχή της διαδρομής του, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των επιφανειακών απορροών των ορεινών όγκων που περιβάλλουν τον Θεσσαλικό Κάμπο.

Ειδικότερα η σκέψη εκμετάλλευσης των επιφανειακών απορροών του Ενιπέα με την κατασκευή φράγματος στην περιοχή του άνω ρου του ποταμού, εντοπίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η σχετική έρευνα ανατέθηκε στην Electro - Watt η οποία επέλεξε τη θέση Παλιοδερλί στην περιοχή της Σκοπιάς ως την πλέον κατάλληλη θέση δημιουργίας φράγματος. Η παραπάνω εταιρεία εκπόνησε την Προμελέτη και την Οριστική Μελέτη του έργου του οποίου ο αρχικός στόχος ήταν η άρδευση 116.000 στρεμμάτων της επαρχίας Φαρσάλων για τα οποία απαιτούνται 60 - 70 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ύδατος σε κάθε περίοδο άρδευσης.

Φωτογραφίες: 
Θέσεις Φραγμάτων Ενιπέα Φαρσάλων