Πεδινοί Ταμιευτήρες

Στη Θεσσαλία με τον όρο «Πεδινοί Ταμιευτήρες», αναφέρονται συνήθως οι δεξαμενές ταμίευσης – αποθήκευσης νερού σε εκτάσεις πεδινών περιοχών, με σκοπό την χρήση τους για άρδευση το καλοκαίρι. Κατασκευάζονται με συμπιεσμένα αναχώματα ύψους 4-8 μέτρα, άνω πλάτους 6-8 μέτρα και εσωτερική επένδυση με λιθορριπή (για προστασία από τον κυματισμό). Η αποθήκευση του νερού γίνεται με αντλιοστάσιο και η έξοδος με βαρύτητα. Το νερό προέρχεται αποκλειστικά από τον Πηνειό, μέσω διωρύγων, τάφρων ή συλλεκτήρων (1Τ, κ.λ.π.).

Ειδικότερα στη Θεσσαλία από το 1987 μέχρι το 2019 έγιναν 18 πεδινοί ταμιευτήρες με συνολική χωρητικότητα για αποθήκευση 25.000.000 μ3 νερού (εκτός του μεγάλου Ταμιευτήρα Κάρλας έκτασης 38.000 στρ.).

thessaly.gov.gr (19/2/2022) Στο έργο της νέας λιμνοδεξαμενής στο Παλαιομονάστηρο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός

Φωτογραφίες: