Φράγμα Λιβαδίου

Το έργο με γενικό τίτλο "Φράγμα & αρδευτικό δίκτυο Λιβαδίου", ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Στην Α΄φάση (1998-2001) κατασκευάσθηκε ένα τμήμα του φράγματος, ενώ στην Β΄ (2003-2006) ολοκληρώθηκε το φράγμα και το αρδευτικό δίκτυο. Το έργο εντάχθηκε στο Β΄ και Γ΄ΚΠΣ και άρχισε να εκτελείται το 1998, με αρμόδιους φορείς την   ΔΕΒ Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο κόστισε περίπου 10 εκατ. ευρώ (φράγμα και αρδευτικό δίκτυο).

Α. Φράγμα Λιβαδίου : Πρόκειται για χωμάτινο φράγμα με αργιλικό πυρήνα, ύψους 45μ. και μήκους 245. Έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 1.512.000 μ3 νερού.    

Β. Αρδευτικό δίκτυο : Το έργο περιλαμβάνει  τον κύριο κλειστό αγωγό μεταφοράς του νερού (χαλυβδοσωλήνα μήκους 1850 μ) και το πρωτεύον υπόγειο αρδευτικό δίκτυο (χαλυβδοσωλήνες μήκους 5.000 μ.).

Φωτογραφίες φράγματος Λιβαδίου :

https://photos.app.goo.gl/GRbq7ctPN6oqBkpv8

Φωτογραφίες: 
Γενική Άποψη Φράγματος Λιβαδίου
Αρδευτικό Δίκτυο Φράγματος Λιβαδίου