«Τα Περιβαλλοντικά και Υδατικά ζητήματα της Θεσσαλίας» - Συνέντευξη του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δημάρχου Μουζακίου κ. Γιώργου Κωτσού.

Η πρώτη μας συνέντευξη ! Από το Γιώργο Κωτσό, πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Δήμαρχο Μουζακίου, ίσως από τους μακροβιότερους εν ενέργεια αυτοδιοικητικούς παράγοντες στη Θεσσαλία, με αρίστη γνώση των αντικειμένων του ιστοτόπου μας. Σημαντικά τα σχόλια του, καθορίζουν  τους κοινούς στόχους της Αυτοδιοίκησης για την τρέχουσα περίοδο και προοιωνίζουν το πλαίσιο δράσης της ΠΕΔ. Με χαρά  υποδεχόμαστε τις θέσεις του και ελπίζουμε στη συνέχεια να αναπτυχθεί μια δημιουργική συζήτηση για το περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους  στη Θεσσαλία.

 

Ερώτηση: Ο νέος ιστότοπος ypethe.gr αποτελεί ένα δημιούργημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημάρχων της Θεσσαλίας, θεωρώντας προφανώς τα περιβαλλοντικά και υδατικά θέματα ως ιδιαίτερης σημασίας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε πως αυτά εξελίσσονται έως σήμερα;

Απάντηση: Η κατάσταση γενικά είναι πολύ δύσκολη και κυρίως στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού.  Βασικό χαρακτηριστικό είναι οι περιορισμένοι υδατικοί πόροι σε αντίθεση με τις ανάγκες που είναι τεράστιες.  Αυτή η πραγματικότητα θέτει το περιβάλλον σε μεγάλους κινδύνους και ειδικότερα το οικοσύστημα του υπόγειου υδροφορέα, που ουσιαστικά αποτελεί τη «δεξαμενή» τροφοδοσίας όλων των χρήσεων νερού στην περιοχή.  Έτσι η γεωργία για παράδειγμα της Θεσσαλίας, σε ότι αφορά τα νερά, στηρίζεται κυριολεκτικά σε πήλινα πόδια επιβαρύνοντας καθημερινά όλο και περισσότερο την οικολογική ισορροπία.  Την κατάσταση αυτή την περιγράφουν λεπτομερώς και με επιστημονική επάρκεια τα σχέδια διαχείρισης υδάτων που εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2014, αναδεικνύοντας όλα αυτά τα προβλήματα και τις προοπτικές επίλυσής τους. 

Η πλήρης συνέντευξη στο παρακάτω link

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2016_01_26_synente...