Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2017

Όλοι ορκίζονται ότι το προστατεύουν, όλοι τιμούν την ημέρα που ορίστηκε για τη "γιορτή" του, διοργανώνονται εκδηλώσεις και διατυπώνονται ξανά και ξανά προτάσεις για το μέλλον. Χωρίς διάθεση να μηδενίσουμε την προσπάθεια κανενός ουσιαστικά βήματα για αλλαγή πορείας δεν παρατηρούμε. Ίσως οι αίτιες του προβλήματος είναι βαθύτερες, κοινωνικές, πολίτικες και η λύση τους πρέπει να αναζητηθεί σε αλλά πεδία προβληματισμού.

Τις επόμενες ημέρες θα διεξαχθεί στην περιοχή μας  ένα σημαντικό Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή (δες σχετική ανακοίνωση). *

Αναμεσά στους ομιλητές διακρίναμε έναν Έλληνα επιστήμονα με πολλές διακρίσεις, ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον Σεβαστιανό Μοιρασγεντή (δες σχετικό βιογραφικό). **

Επιλέξαμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε πριν λίγα χρόνια και την δημοσίευσε το Ecoleft.gr με τίτλο «Η περιβαλλοντική καταστροφή είναι σημερινή απειλή» {1} από την οποία παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα της :


« Τέτοια οικονομική αποτίμηση έγινε στην Ελλάδα ποτέ για τις άλλες επιπτώσεις…

Όπως είπαμε, ακόμα και αν υλοποιηθούν φιλόδοξα μέτρα για να περιοριστεί το φαινόμενο, τις επόμενες δεκαετίες θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και στο περιβάλλον, που θα απαιτήσουν συντονισμένες προσπάθειες για να τις διαχειριστούμε. Ας πάρουμε το «καλό» σενάριο της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, για κάθε μία εκ των οποίων θα πρέπει να φτιαχτεί ένα σχέδιο προσαρμογής. Ως ένα βαθμό, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, να μάθουμε να ζούμε με τις αλλαγές. Για παράδειγμα, ο γεωργικός τομέας θα πρέπει να προσαρμοστεί σε συνθήκες υψηλότερων θερμοκρασιών και μικρότερης διαθεσιμότητας νερού. Η υιοθέτηση επομένως λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών, η χρήση νέων ανθεκτικότερων υβριδίων, η αλλαγή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων είναι αναγκαίες. Τίθεται επομένως ένα τεράστιο θέμα ταυτοποίησης των πρακτικών αυτών, αλλά και ενημέρωσης των ανθρώπων της υπαίθρου.
Όσον αφορά τον τουρισμό, είναι πιθανόν να επιδεινωθούν οι κλιματικές συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες την υπόλοιπη περίοδο κατά τη διάρκεια του έτους. Η διάγνωση των τάσεων αυτών θα πρέπει να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για περιορισμό των απωλειών στον τουρισμό τους καλοκαιρινούς μήνες και ταυτόχρονα την ανάπτυξη της υποδομής, ώστε οι ευνοϊκότερες κλιματικές συνθήκες τις περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης να μετουσιωθούν σε τουριστικό ρεύμα. Υπάρχουν δυνατότητες σε κάθε τομέα να προσαρμοστείς και να μειώσεις τις αρνητικές επιπτώσεις. Και πάντα υπάρχουν και θετικές διαστάσεις, τις οποίες μπορείς να εκμεταλλευτείς. Αλλά αυτό απαιτεί ένα οργανωμένο σχέδιο, μέσω του οποίου καταρχάς θα αποτυπώνεται η εξέλιξη του φαινομένου, θα γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων και θα αναδεικνύονται εκείνες οι δράσεις, που θα μας επιτρέψουν να προσαρμοστούμε και να αναπτυχθούμε.


Το θέμα των αποθεμάτων νερού που ήδη έχουν επιβαρυνθεί από την υπεράντληση, πώς τίθεται σήμερα ;

Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις νέες εκτιμήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιούνται και πολύ από την προηγούμενη έκθεση. Τα κλιματικά μοντέλα συνηγορούν ότι στη Νότια Ευρώπη αναμένεται σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα, η μείωση αυτή θα παρουσιάζει σημαντικές εποχικές διακυμάνσεις. Κλιματικά σενάρια που είχαν δημοσιευθεί παλιότερα έδειχναν ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι βροχοπτώσεις στη Βαλκανική θα έχουν σχεδόν μηδενιστεί προς το τέλος του αιώνα. Τέτοιες εξελίξεις δημιουργούν πολύ σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και στα φυσικά οικοσυστήματα. Αν τα σενάρια επιβεβαιωθούν και η μείωση του ύψους των βροχοπτώσεων είναι της τάξης αυτής, χρειάζονται μεγάλης κλίμακας μέτρα προσαρμογής. Θα πρέπει η γεωργία να προσανατολιστεί σε καλλιέργειες που είναι λιγότερο εξαρτημένες από το νερό. Θα πρέπει να γίνει σημαντική αναβάθμιση των υποδομών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες του νερού στα δίκτυα αλλά και συλλογής του νερού. Επίσης, θα υπάρξουν προβλήματα πολύ πιο ζωτικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μια παλιότερης μελέτης που είχαμε εκπονήσει στο Αστεροσκοπείο, οι προβλεπόμενες αλλαγές στις βροχοπτώσεις θα οδηγούσε προς το τέλος του αιώνα και με βάση τις σημερινές απαιτήσεις και υποδομές υδροδότησης σε ελλείψεις στη διαθεσιμότητα του νερού της τάξης του 50%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει έγκαιρα να προγραμματιστούν έργα εξοικονόμησης νερού και εξασφάλισης εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας ».

{1} Η πλήρης συνέντευξη του Σεβαστιανού Μοιρασγεντή :

https://www.ecoleft.gr/2013/10/29/%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%...


https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif* Ανακοίνωση ΠΕΔ Θεσσαλίας για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή :

https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%95%CE%94-%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%...

** Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Δρ. Σεβαστιανού Μοιρασγεντή :

Ο Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, είναι Eρευνητής Β’ στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), κάτοχος PhD στο πεδίο της Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Οικονομίας, με αντικείμενο τις εξωτερικές οικονομίες από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και οι επιπτώσεις στον ενεργειακό σχεδιασμό. Βασικά πεδία ενασχόλησής του είναι η προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων στο πλαίσιο θεμάτων ενεργειακού σχεδιασμού, η πρόβλεψη εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για τη μείωση των εκπομπών, η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και η οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών. Έχει επαγγελματική εμπειρία 20 ετών και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως κύριος ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει σχετικά πάνω από 30 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό συνεδρίων με ανακοινώσεις. Διετέλεσε μετά από κρίση κύριος συγγραφέας της 4ης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗE για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), της έκθεσης Global Energy Assessment που αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία του International Institute for Applied Systems Analysis (ΙΙΑSA) καθώς και της 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης της IPCC για την Κλιματική Αλλαγή. Επίσης, από το 2000 έως και το 2006, ήταν μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας σε όλες τις Συναντήσεις Εργασίας της Γραμματείας των Ην. Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP, SB meetings, UNFCCC Informal Workshops) κλπ., ως τεχνικός εμπειρογνώμονας σε θέματα ανάπτυξης / εφαρμογής πολιτικών και μέτρων για τη μείωση των εκπομπών και την ενίσχυση των απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου.