Μηνύματα από το Ισραήλ

«Ανάγκα και θεοί πείθονται», όπως έλεγε το αρχαίο ρητό. Σε μια περιοχή όπως το Ισραήλ, όχι και τόσο ευλογημένη σε υδατικούς πόρους, παρατηρείται μια αναμφισβήτητη πρωτοπορία στον υδατικό τομέα, που επιτρέπει σε ένα λαό  να επιβιώνει διαχειριζόμενος με βέλτιστο τρόπο το αναντικατάστατο αυτό αγαθό. Διαβάζοντας προσεκτικά το παρακάτω δημοσίευμα της "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ" {1} με τίτλο "Στη διαχείριση υδάτων κάν' το όπως το Ισραήλ" θα παρατηρήσει κάνεις ότι μόνο λίγες από τις επιλογές που έκανε η χώρα αυτή, έχουν από πολλά χρονιά θεσμοθετηθεί και στη δική μας (όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης, οι έμμεσες επιδοτήσεις στον τομέα αρδεύσεων, κ.α).

Με δεδομένο και το εκσυγχρονιστικό Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τα νερά που (υποτίθεται ότι) εφαρμόζουμε στη χώρα μας, θα έπρεπε να κοιτάμε στα ματιά τους Ισραηλινούς για τις κατακτήσεις τους στη διαχείριση Υδάτων. Και όμως ποικίλες παθογένειες - που ισχύουν διαχρονικά πάρα την εναλλαγή κυβερνήσεων (μερικές μάλιστα λαλίστατες για τα θέματα οικολογίας) - όπως η μη τήρηση των θεσπισμένων κανόνων στην διαχείριση του νερού, η ευκολία στις πελατειακού τύπου παρεκκλίσεις από το ισχύον πλαίσιο και τις αρχές, η έλλειψη μακρόπνοου σχεδιασμού, η έλλειψη αξιοκρατίας και πολλά άλλα μας αναγκάζουν να παρακολουθούμε με δέος την πρόοδο άλλων χωρών, ενώ  τις οικολογικές καταστροφές στον τόπο μας (όπως αυτή του Θεσσαλικού υπόγειου υδροφόρεα) να τις ανεχόμαστε σαν κάτι το φυσιολογικό. Καιρός για αφύπνιση ;

{1} Δημοσίευμα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ" :

http://www.kathimerini.gr/916099/article/epikairothta/ellada/sth-diaxeir...