Επικαιρότητα

Το νέο υδροηλεκτρικό έργο Αυλακίου στον Αχελώο - (Μπαρμπούτης - Γκούμας)*

Στα μέσα του τρέχοντος μηνός το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας  γνωμοδότησε θετικά (κατά πλειοψηφία)  για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ενός νέου Υδροηλεκτρικού Έρ

«Αναπαράσταση της ακραίας πλημμύρας του ΙΑΝΟΥ στην περιοχή Καρδίτσας το 2020»

Η επιστημονική ανάλυση, τεκμηρίωση και εξήγηση ενός ακραίου πλημμυρικού φαινομένου, όπως αυτό που συνέβη στην Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2020, αναμφίβολα βοηθάει όλους όσους έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης του, τόσο από πλευράς Πολιτείας (συναρμόδια υπουργεία κ

Σελίδες