Επικαιρότητα

Η εκτροπή Αχελώου ως εργαλείο διαμόρφωσης «φιλοπεριβαλλοντικής» εικόνας ορισμένων πολιτικών - Των Κώστα Γκούμα* - Τάσου Μπαρμπούτη*

Είναι γνωστό ό η «εκτροπή Αχελώου» είναι κάτι περισσότερο από ένα συνηθισμένο σύστημα τεχνικών έργων (ταμίευση και μεταφορά νερού από τα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας στον θεσσαλικό κάμπο).

Όταν κρύβεσαι από την ουσία του διαλόγου η «ευπρέπεια» μετατρέπεται σε υποκρισία - Των (Κώστα Γιαννακού – Φάνη Γέμτου – Κώστα Γκούμα)*

Παρακολουθούμε, πάντοτε με ενδιαφέρον, τις απόψεις που παραθέτουν επιστήμονες, αγρότες, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι κομμάτων κ.α. για το θέμα των υδάτων στη Θεσσαλία.

Ανεφάρμοστο κατασκεύασμα με πολιτικές στοχεύσεις το ΣΔΛΑΠ - Των (Μπαρμπούτη Τάσου - Ντογκούλη Δημητρίου)*

Οι προβλέψεις του ισχύοντος ΣΔΛΑΠ για «εξισορρόπηση» του υδατικού ισοζυγίου αποτελούν ένα ανεφάρμοστο θεωρητικό κατασκεύασμα με, σχεδόν αποκλειστικά, πολιτικές στοχεύσεις.

Ο ρόλος του πολιτικού συστήματος στην επίλυση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας - Δημήτρης Αρχοντής* - Κώστας Γκούμας**

Όλες οι αναφορές των επιστημόνων για τη Θεσσαλία επιβεβαιώνουν την παγιωμένη πλέον αντίληψη ότι η περιοχή μας αντιμετωπίζει ιδιαίτερα οξυμένα υδατικά - οικολογικά προβλήματα.

Σελίδες