Τα σύγχρονα διλήμματα των κυβερνήσεων : «Υγεία ή Οικονομία» και «Περιβάλλον ή Οικονομία»

Με άρθρο του στο ΒΗΜΑ και με τον τίτλο "Πανδημία και κλιματική αλλαγή", ο Γιάννης Μανιάτης, Καθηγητής, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με τα σύγχρονα διλήμματα των κυβερνήσεων «Υγεία, ή Οικονομία» και  «Περιβάλλον, ή Οικονομία» και την ανάγκη άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών αποτροπής των καταστροφικών αποτελεσμάτων της Κλιματικής Κρίσης.

Επισημαίνει ότι « ...Η τραγωδία της απώλειας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, λειτούργησε υποχρεωτικά και ταυτόχρονα και ως επιταχυντής στενότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας ψηφιακών εφαρμογών, τεχνητής νοημοσύνης..»  και αναδεικνύει την σημασία των Εθνικών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και  την «...ανάγκη ενιαίας και αδιαίρετης αντιμετώπισης της υγείας ανθρώπων, ζώων (άγριων και όχι μόνο) και περιβάλλοντος» .
Οι αναφορές του  αρθρογράφου στην «Κλιματική κρίση» και στο «Περιβάλλον και ενέργεια», είναι ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας και συνδέονται με τους τομείς της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος, με τους οποίους ασχολείται κατ’ εξοχήν το ιστολόγιο μας και είναι σκόπιμο να σταθούμε περισσότερο :

  • Είναι  πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο «.. θα επενδύσουν πάνω από 20 τρισεκατομμύρια δολάρια για να ανακάμψουν οι οικονομίες και να στηριχτούν οι πολίτες, από τις επιπτώσεις της COVID-19...» και ότι «.... οι επενδύσεις που χρειάζονται για την ενίσχυση της παγκόσμιας Ανθεκτικότητας έναντι της Κλιματικής Κρίσης, φτάνουν τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια...».
  • Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι για να κατακτήσουμε το επιθυμητό επίπεδο ενέργειας χαμηλού άνθρακα «.....πρέπει μέχρι το 2050 να πενταπλασιάσουμε τη σημερινή παραγωγή ηλεκτρισμού και οι επενδύσεις σε καθαρό ηλεκτρισμό, πρέπει από τα σημερινά $380 δισ. δολάρια, να τετραπλασιαστούν στα $1.6 τρις δολάρια (2050)...» και  ότι «...αν θέλουμε το 2050 το 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από πράσινο υδρογόνο, θα χρειαστούμε για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, έκταση ίση με το μέγεθος της Ινδίας...». Θα ήταν όμως χρήσιμο, προσθέτουμε εμείς, να γίνει και η σχετική  αναφορά στην συμμετοχή της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην παγκόσμια κατανάλωση (καθώς και σε αυτή της χώρας μας). 
  • Τέλος σημειώνουμε τις αναφορές του στα  θέματα που αφορούν  την «Ευφυή Γεωργία» (smart agriculture), «την μείωση κατά έως 80% της κατανάλωσης νερού άρδευσης» «το μέσο αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα Ολλανδία Ισραήλ», αλλά και  « στην εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τους ΤΟΕΒ»

Για πολλά από τα παραπάνω θέματα, θα παρακινήσουμε τους φίλους που μας παρακολουθούν, να διευρύνουν τον προβληματισμό τους με τα όσα κατά καιρούς δημόσια υποστηρίξαμε (άρθρα - αναρτήσεις), για τις ΑΠΕ,  το αγροτικό εισόδημα και την νέα ΚΑΠ, το ΕΠΑ και  στη χώρα μας, την έξυπνη Γεωργία, την εξοικονόμηση νερού, τα φωτοβολταϊκά και  τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ.

Πηγή : ΤΟ ΒΗΜΑ

* Ο Γιάννης Μανιάτης, είναι καθηγητής, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr