Περιφερειακά Υδραυλικά Έργα Θεσσαλίας - Άρθρο του Κώστα Μεζάρη, Πολιτικού Μηχανικού

Η πρόσφατη συζήτηση για τα υδατικά της Θεσσαλίας ξαναφέρνει στην επικαιρότητα τα "μικρά" έργα ταμίευσης νερού στη λεκάνη Πηνειού. Εκείνοι που αντιδρούν στη μεταφορά νερού από τον Αχελώο τα παρουσιάζουν σαν πανάκεια. Ισχυρίζονται ότι οι όγκοι ταμίευσης θα υποκαταστήσουν κατά ένα τρόπο εκείνους του Αχελώου, καθώς και ότι το κόστος αυτών των έργων θα είναι χαμηλότερο. Είναι άραγε έτσι τα πράγματα ;

Το άρθρο του Κώστα Μεζάρη, που δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις και πολλά στοιχεία στο παρακάτω link :

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2016_02_22_k_mezar...

 

 

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr