Οι αρδεύσεις και οι ΔΕΥΑ

Η δημοσίευση Σχεδίου Νόμου {1} για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αφορά και τις επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) μας υποχρεώνει να επανέλθουμε στο θέμα της Διαχείρισης Υδάτων που για μία ακόμη φορά αντιμετωπίζεται πρόχειρα και αποσπασματικά παρά την τεράστια σημασία που έχει για την ζωή μας και το περιβάλλον.

Οι ΔΕΥΑ ως γνωστό έχουν εδώ και δεκαετίες γενικά κατακτήσει μία αξιοπιστία στη διαχείριση του πόσιμου νερού, είναι οργανωμένες μονάδες και επιτελούν σε γενικές γραμμές επιτυχώς το έργο που ανέλαβαν. Μετά τις συνενώσεις των ΟΤΑ της τελευταίας 20ετίας, αρκετές ΔΕΥΑ, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, διαχειρίζονται αντικειμενικά και μέρος των αρδεύσεων, παρότι το κυρίως αντικείμενο άρδευσης παραμένει στους ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ.

Συνοπτικά η εικόνα είναι η εξής : Οι ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ εποπτεύονται από τις Περιφέρειες και το κεντρικό «επιτελείο» διαχείρισης (Ειδική Γραμματεία Υδάτων) που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (όπως και οι Δ/νσεις Υδάτων κατά Υδατικό Διαμέρισμα), ενώ οι ΟΤΑ-ΔΕΥΑ που διαχειρίζονται το πόσιμο νερό και μέρος των αρδευτικών και λογοδοτούν στον αρμόδιο ΟΤΑ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με άλλα λόγια το «αλαλούμ» στις αρμοδιότητες συνεχίζεται και το κουβάρι όλο και περισσότερο περιπλέκεται.

Θα ανέμενε κανείς, με την ευκαιρία του ΝΣ από το  Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το   Υπουργείο Περιβάλλοντος (και Υδάτων), να είχε προωθηθεί ένα εκσυγχρονιστικό πλαίσιο και στη Διαχείριση των αρδεύσεων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Έχουμε γράψει επανειλημμένα {2} για την διαχείριση του αρδευτικού νερού. Απαιτούνται λύσεις απλές και ξεκάθαρες.

Εάν η επιλογή της Πολιτείας είναι να διατηρήσει την «ανεξάρτητη» λειτουργία των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ θα πρέπει να προωθήσει ένα πλαίσιο αντίστοιχο με εκείνο των ΔΕΥΑ, εκσυγχρονίζοντας το ξεπερασμένο (από το 1958) πλαίσιο που ισχύει σήμερα.  

Εάν πάλι εκτιμηθεί ότι είναι προτιμότερο να ενσωματώσει την διαχείριση  του αρδευτικού νερού στις ήδη υφιστάμενες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, και αυτό θα ήταν αποδεκτό βεβαίως, με κατάλληλες ρυθμίσεις.

Όποια επιλογή και εάν γίνει, απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία ενός ενιαίου, για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, οργάνου διαχείρισης υδάτων με την συμμετοχή των χρηστών. Το μόνο απαράδεκτο είναι να παραμένουμε αδρανείς μπροστά στην σημερινή κατάσταση.

 

{1} Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών για τις ΔΕΥΑ :

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2017_07_17_shedio_...

{1} Σχετικό δημοσίευμα για τις ΔΕΥΑ :

http://www.agrotes.eu/allages-ke-sta-teli-ardefsis-ferni-polynomoschedio...

{2} Σχετικό δημοσίευμα στο ypethe.gr :

http://www.ypethe.gr/news/oi-toev-i-diaheirisi-ydaton-kai-perivallon

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr