Ο Μεσογειακός Κυκλώνας "Ιανός" και οι επιπτώσεις του στην ελληνική επικράτεια.

Στην πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εργασία των ομάδων του ΕΚΠΑ, ΕΑΑ, ΧΠΑ, ΑΠΘ, ΟΑΣΣΠ, ΕΓΕ (δες εδώ {1} τον σχετικό σύνδεσμο)  παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα επιστημονικά και τεχνικά αποτελέσματα και δεδομένα πουι αφορούν στο Μεσογειακό Κυκλώνα "Ιανό" και τις επιπτώσεις του στην ελληνική επικράτεια.

Χωρίς δημοσιογραφικές η "πολιτικές" υπερβολές, αποτυπώνει τα πρόσφατα κλιματικά φαινόμενα με στοιχεία και εικόνες, από τις καταστροφές που υπήρξαν και δίνει το μέτρο όσων συνέβησαν.

Πολύ χρήσιμη για συμπεράσματα, σε εκείνους τουλάχιστον που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν ώστε να προστατευτούμε στο μέλλον και που δεν επιδιώκουν την αποσπασματική τους "ανάγνωση" με στόχο να αποσείσουν τις ευθύνες τους και να δικαιολογήσουν την απραξία τους.

{1} "Impact of Medicane 'Ianos' (September 2020)"

https://edcm.edu.gr/images/docs/newsletters/Newsletter_20_2020_Ianos.pdf  

https://edcm.edu.gr/en/newsletter/newsletter-20-impact-of-medicane-ianos...

(Το τεύχος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας επιστημονικών ομάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας).

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr