Κλιματικές «ανωμαλίες» έχουν καταγραφεί εδώ και χιλιάδες χρόνια….

Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο της «Καθημερινής» στις 13 Ιουνίου με τίτλο [Κλιματικές «ανωμαλίες» που έγραψαν Ιστορία].

Μία ερευνητική ομάδα (με την συμμετοχή και μιας Ελληνίδας επιστήμονος), μελετά τις κλιματικές κρίσεις κατά τους ιστορικούς χρόνους αλλά και τις τεράστιες κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις που αυτές επέφεραν.

Εννοείται πως μόνο ένα μέρος σημαντικών ιστορικών γεγονότων μπορούμε σήμερα να ερευνήσουμε με βάση στοιχεία κλιματικών κρίσεων.

Και το ερώτημα που σήμερα κυριαρχεί :

Με την τεράστια τεχνολογική ισχύ που διατίθεται στην ανθρωπότητα, με την ωριμότητα που προσδίδει η γνώση της ιστορίας και με την κατοχύρωση κατακτήσεων σε ηθικές αρχές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, θα μπορέσουν άραγε οι άνθρωποι, με μια καλώς εννοούμενη παγκοσμιοποιημένη προσπάθεια, αφενός να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την κλιματική κρίση, αφετέρου να αποτρέψουν δραματικές κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις, όπως αυτές που βιώνουμε (φτώχεια, μετανάστευση, παιδική θνησιμότητα κλπ.) και τις οποίες, δυστυχώς, ελάχιστα συνδέουμε με την κλιματική κρίση και με την «εγωϊστική» αντιμετώπισή της από τους ισχυρούς του πλανήτη ;

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr