«Αναπαράσταση της ακραίας πλημμύρας του ΙΑΝΟΥ στην περιοχή Καρδίτσας το 2020»

Η επιστημονική ανάλυση, τεκμηρίωση και εξήγηση ενός ακραίου πλημμυρικού φαινομένου, όπως αυτό που συνέβη στην Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2020, αναμφίβολα βοηθάει όλους όσους έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης του, τόσο από πλευράς Πολιτείας (συναρμόδια υπουργεία και λοιπά όργανα της Πολιτείας), όσο και από τοπικούς φορείς της Θεσσαλίας (αυτοδιοίκηση, επιστήμονες κ.λ.π.)  

Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αξιοποιείται καταλλήλως,  αποτελεί ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο ώστε να προγραμματίσουμε τα αναγκαία έργα, δράσεις και μέτρα, να προετοιμαστούμε καλλίτερα σε μια ανάλογη πλημμύρα και τελικά να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά και με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις τις συνέπειές της.

Είναι συνεπώς καλοδεχούμενη για την Θεσσαλία η επιστημονική εργασία ομάδας έγκριτων Ελλήνων επιστημόνων με επικεφαλής τον συμπατριώτη μας Αριστοτέλη Τέγο, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο MDPI με τίτλο :

«Forensic Hydrology A Complete Reconstruction of an Extreme Flood Event in Data-Scarce Area»

Σύμφωνα με την εργασία αυτή, το έντονο φαινόμενο χαρακτηρίστηκε από ρεκόρ καταγεγραμμένων βροχοπτώσεων που κυμαίνονταν από 220 mm έως 530 mm, σε χρονικό διάστημα 15 ωρών, ενώ η συνολική αξιολόγηση απέδειξε ότι η πιθανότητα υπέρβασης του γεγονότος πλημμύρας του IANOS κυμαινόταν από 1 : 400 έτη στις λεκάνες απορροής χαμηλού υψομέτρου έως 1 : 1000 έτη στις ανάντη ορεινές λεκάνες απορροής.

Την πλήρη εργασία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.mdpi.com/2306-5338/9/5/93/htm
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πραγματική χωροχρονική εξέλιξη της πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Καρδίτσας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=L0SGucJXq94

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr