Βιβλιοθήκη

Περισσότερες Πληροφορίες : Φράγμα Συκιάς

Το έργο κατασκευάζεται επί του ποταμού Αχελώου στο σημείο συμβολής του με τον παραπόταμο - ρέμα Κουμπουργιανίτη, στα όρια των νομών Καρδίτσας και Άρτας και ξεκίνησε το 1996 με εργολαβία που ανατέθηκε στη μειοδότρια κοινοπραξία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΤΕΜΚΕ – ΑΤΤΙΚΑΤ – ΑΒΑΞ» για ποσό 18.912.421.415 δρχ. και υπογράφηκε την 19.8.1996. Η εργολαβία διαλύθηκε τον Απρίλιο του 2001.

Πλημμύρες

«Πλημμύρα»: Η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπόγειων Υδάτων Θεσσαλίας (ΠΑΥΥΘ)

Το 1972 με χρηματοδότηση 25.000.000 δολλαρίων από την Διεθνή Τράπεζα Επενδύσεων, ξεκίνησε το έργο αξιοποίησης  υπόγειων υδροφορέων της Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπόγειων Υδάτων Θεσσαλίας», γνωστό και ως ΠΑΥΥΘ. Την υδρογεωλογική μελέτη του έργου εκπόνησε ο Γαλλικός οίκος Sogreah, ο οποίος ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος, ενώ την υλοποίηση του έργου ανέλαβε  η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

Προσφυγή για τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Σύσκεψη και κοινή ανακοίνωση για προσφυγή στο Στε στα πλαίσια κατάθεσης αίτησης ακυρώσεως κατά της απόφασης του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Σελίδες