Έγγραφα - Κείμενα - Νομοθετήματα

Περισσότερες Πληροφορίες : Επιφανειακά Νερά Θεσσαλίας

Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας είναι η λεκάνη του Πηνειού, με έκταση περίπου 9.500 km2. Κυριότεροι παραπόταμοι του Πηνειού είναι προς τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης, προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά ο Πάμισος, και ο Πορταϊκός, και στο βόρειο μέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. 

Περισσότερες Πληροφορίες : Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Για να πετύχουμε την ολοκληρωμένη & βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, απαιτούνται πολλά έργα και δράσεις που προϋποθέτουν την διάθεση σημαντικών χρηματικών ποσών, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει η  Ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον. Οι μελλοντικές επιλογές μας στη Θεσσαλία, θα πρέπει να στοχεύουν στην εξοικονόμηση του χρησιμοποιούμενου νερού με σύγχρονες τεχνολογίες,  στην βιώσιμη αξιοποίηση των αποθεμάτων και στην προσεκτική αξιολόγηση - επιλογή των έργων και δράσεων που θα υλοποιήσουμε 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Θεσσαλία

Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, πρέπει να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια μιας εθνικής υδατικής πολιτικής, που θα στηρίζεται κυρίως στις αρχές της Οδηγίας πλαίσιο 2000/60 για το νερό, για την υλοποίηση - εφαρμογή της οποίας υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις με ευθύνη της Πολιτείας.

Προσφυγή για τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Σύσκεψη και κοινή ανακοίνωση για προσφυγή στο Στε στα πλαίσια κατάθεσης αίτησης ακυρώσεως κατά της απόφασης του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Σελίδες