Αρχεία Υδατικών Θεμάτων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Γιώργος Χατζηλάκος : Κεφάλαιο ΣΤ. Οι παρατηρήσεις του Γ. Χατζηλάκου σε ιστορικό σύγγραμμα του Κώστα Καραμανλή

Κάποια περίοδο περιέπεσε στην αντίληψη του Γιώργου Χατζηλάκου ένα σύγγραμμα του Κώστα Καραμανλή με τίτλο « Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κι οι εξωτερικές μας σχέσεις, 1928-1932» το οποίο ουσιαστικά βασίστηκε στην διδακτορική διατριβή του Κ.Κ. (μετέπειτα Πρωθυπουργού) στο TUFTS University, το έτος 1984.  Ο Γ.Χ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Γιώργος Χατζηλάκος : Κεφάλαιο Ε. Στέλιος Μαγειρίας - Γ. Χατζηλάκος : Η κοινή πορεία και η "σύγκρουση" αρχών

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, θα αναφερθούμε στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία στην δύση της πορείας των δύο σημαντικών αυτών ανθρώπων, παλαιών συμμαθητών και φίλων, έμελλε να σημαδέψουν οριστικά τις προσωπικές τους σχέσεις.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Γιώργος Χατζηλάκος : Κεφάλαιο Δ. Η Κάρλα

Όπως προείπαμε, ο ΓΧ ήταν βαθύς γνώστης της ιστορίας και της εξέλιξης των έργων στο θεσσαλικό κάμπο. Γνώριζε καλά τις μελέτες όλων των μελετητών που κατά καιρούς κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά, εξυγιαντικά και εγγειοβελτιωτικά έργα στη Θεσσαλία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Γιώργος Χατζηλάκος : Κεφάλαιο Γ. Ο Αχελώος και τα έργα στο άνω («θεσσαλικό») τμήμα του

Είναι γνωστό ότι για την «εκτροπή Αχελώου» ο ΓΧ ήταν από τους πρώτους που συνέλαβε σε βάθος την σημασία του εγχειρήματος και, ανάμεσα στους σημαντικούς ανθρώπους (διανοητές, τεχνικούς, συνδικαλιστές, Αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς) που συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια, ο ΓΧ ήταν κατά την άποψή μας σε θέση να τεκμηριώσει πληρέστερα από κάθε άλλο την μεγάλη σημασία των έργων και το όραμα για την Θεσσαλία του μέλλοντος.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Γιώργος Χατζηλάκος : Κεφάλαιο Β. Το όραμα για τη Θεσσαλία, «η μάχη για το νερό» και η αγροτική ανάπτυξη

Το όραμα του ΓΧ για τον τόπο που έζησε και υπηρέτησε έχει την αφετηρία του στα χρόνια που ακόμη η Θεσσαλία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν από την προσάρτησή της κατά το έτος 1881.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Γιώργος Χατζηλάκος : Κεφάλαιο Α. Οικολογία και «οικολόγοι

Όπως προαναφέραμε ο Γ.Χ. υπήρξε έντιμος και ειλικρινής επιστήμονας, με πίστη και σεβασμό στην οικολογική αντίληψη και με συνεπή δράση στον τομέα αυτό.

Ημερίδα Διαβούλευσης 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ Θεσσαλίας (EL 08) -Παρουσιάσεις - Εισηγήσεις - Παρεμβάσεις - Επιστολές

Έκθεση επιστημόνων του ΕΜΠ για τα έργα Αχελώου, δημοσιευμένη στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Open Water Jurnal

«Μια συνεχώς διακοπτόμενη μεταφορά-εκτροπή νερού ως ένα σύγχρονο ελληνικό δράμα : Αξιολογώντας την μεταφορά-εκτροπή νερού από την λεκάνη απορροής ποταμού Αχελώου στην λεκάνη Πηνειού μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων»

 

Abstract

Σελίδες