Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)

Η αναγκαιότητα της ενιαίας  διαχείρισης όλων  των κατασκευασμένων υδατικών έργων στη Θεσσαλία  καθώς και όσων γίνουν στο μέλλον με Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, αποτελεί αίτημα των Θεσσαλών εδώ και πολλά χρόνια, μόνο που είχε διαφορετικό περιεχόμενο για κάθε έναν από τους φορείς.

Είναι πλέον καιρός να συμφωνήσουν κράτος και φορείς-χρήστες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, αγρότες, επιμελητήρια, κ.α) ότι το σημερινό υπάρχον σχήμα απέτυχε και ότι το όποιο νέο εγχείρημα σήμερα θα είναι πολύπλοκο και ιδιαίτερων απαιτήσεων. Η βασική ιδέα είναι να θεσπιστεί  - με τη συμμετοχή του κράτους και των χρηστών - όργανο ενιαίας διοίκησης και διαχείρισης των υδατικών θεμάτων και των αντίστοιχων βασικών έργων (ταμίευση, μεταφορά), ενώ η εκμετάλλευση θα ανήκει στα υποκείμενα όργανα  (π.χ. η ύδρευση στις ΔΕΥΑ, η άρδευση στους ΟΤΑ ή την μετεξέλιξη των ΤΟΕΒ κ.ο.κ.)

Ο νέος αυτός φορέας διοίκησης και διαχείρισης των υδατικών έργων στην  Θεσσαλία, θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του αναποτελεσματικού και γραφειοκρατικού υφιστάμενου διοικητικού συστήματος και θα πρέπει να έχει την  αρμοδιότητα και την επάρκεια της υλοποίησης ( σε όλα τα στάδια) των έργων ταμίευσης επιφανειακών νερών, μαζί με τα παράλληλα έργα που απαιτούνται, καθώς και την  λειτουργία και συντήρηση αυτών.

Οι μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του νερού, οι δράσεις & τα μέτρα που αφορούν τους χιλιάδες χρήστες & τους δεκάδες φορείς στη Θεσσαλία, θα υλοποιηθούν με επιτυχία, μόνο στα πλαίσια ενός ενιαίου, σύγχρονου & αποτελεσματικού φορέα, που θα έχει ενιαίους κανόνες, θα εμπνέει εμπιστοσύνη & θα βοηθήσει να ξεπερασθούν νοοτροπίες & «αγκυλώσεις» δεκαετιών. Πρέπει οριστικά να εκλείψει, η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων το διοικητικό «αλαλούμ» & η «θεσμική αναρχία» που παρατηρείται. Μόνο με ένα τέτοιο όργανο θα είναι δυνατή στο μέλλον, η αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων διαχείρισης του νερού στη Θεσσαλία και ο εκσυγχρονισμός ενός τομέα που πάσχει τις τελευταίες δεκαετίες.

Σχετικά κείμενα για ΤΟΕΒ :

Οι ΤΟΕΒ, Οι ΓΟΕΒ Και Τα Έργα Άρδευσης Στην Ελλάδα : Ποιοι οργανισμοί διαχειρίζονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τις υποδομές άρδευσης του γεωργικού τομέα ; Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ; Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις ;

Κλειστή Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας : ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ Και Έργα Άρδευσης Στην Ελλάδα

Δημοσιεύματα - Επικαιρότητα για ΤΟΕΒ στο παρακάτω link του ypethe.gr :

http://www.ypethe.gr/archive/dimosieymata-epikairotita-topikon-organismo...

Φωτογραφίες: 
ΤΟΕΒ Θεσσαλίας
ΤΟΕΒ Νομού Λάρισας
Χάρτης Έργων ΓΟΕΒ Πεδιάδας Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά
Φορείς Διαχείρισης Νερού