Ταμιευτήρας Διλόφου Φαρσάλων

Σκοπιμότητα - Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην επίλυση των ιδιαίτερα οξυμένων προβλημάτων ύδρευσης, αλλά και άρδευσης  στην περιοχή των Φαρσάλων και αποτελείται από τα εξής υποέργα:

Υποέργο 1: Κατασκευή φράγματος Διλόφου στη θέση Κακλιτζόρεμα (8.250.000 €).

Υποέργο 2: Κατασκευή φράγματος Ναρθακίου στη θέση Λουτσακόρεμα (6.024.193,55 €).

Υποέργο 3: Έργα μεταφοράς πόσιμου νερού (3.854.838,71 €).

Υποέργο 4: Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) (950.000 €).

Υποέργο 5: Διοικητικό κόστος κατασκευής του έργου (286.158 €).

Υποέργο 6: Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των δύο φραγμάτων (2.141.000 €).

Υποέργο 7: Αρχαιολογικές δαπάνες (250.000 €).

Το έργο του Διλόφου αφορά στην κατασκευή και λειτουργία φράγματος με ταμιευτήρα συνολικού όγκου 1.700.000 m3 και έκτασης 152,17 στρεμμάτων καθώς και τα απαραίτητα συνοδά τους έργα (υπερχειλιστής, έργα προσωρινής εκτροπής και εκκένωσης υδροληψίας, κλπ.).

Η έκταση των 152,17 στρεμμάτων (έργα φράγματος, λεκάνη κατάκλισης, προτεινόμενοι δανειοθάλαμοι σε απόσταση 1 χλμ. από το φράγμα) θα προέλθουν από απαλλοτρίωση.

Γεωγραφική θέση

Το έργο θα κατασκευαστεί εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου και ειδικότερα εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Δίλοφου.

Το φράγμα θα κατασκευαστεί επί του ρέματος Κακλιτζόρεμα (που είναι παραπόταμος του ποταμού Ενιππέα), σε απόσταση περίπου 2 χλμ. σε ευθεία γραμμή από τον οικισμό Δίλοφου 

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια τμήματα :

1) Φράγμα : - Τύπος : χωμάτινο αδιαπέραστο υλικό (άργιλο και αργιλώδη άμμο), με διεύθυνση από ΝΑ προς ΒΔ - Στάθμη στέψης +386 - Ύψος από τη φυσική κοίτη 46 μ - Μήκος στέψης 292,05μ - Πλάτος στέψης 8μ - Συνολικός όγκος αναχώματος 688.600μ3

2) Ταμιευτήρας : - Συνολικός όγκος ταμιευτήρα 1.700.000 μ3 - Ωφέλιμος όγκος 1.601.540μ3 – Επιφάνεια λεκάνης κατάκλισης ( εμβαδό ταμιευτήρα στη στάθμη στέψης υπερχειλιστή) 152,17 στρέμματα

Υπερχειλιστής : - Τύπος υπερχειλιστή : Πλευρικός

Δημοσιεύματα στα ΜΜΕ 

Προχωρά το νέο μεγάλο έργο των φραγμάτων στα Φάρσαλα – Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την απαλλοτρίωση της έκτασης : onlarissa.gr (1/8/2023) - ertnews.gr (1/8/2023) - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2/8/2023)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (22/4/2022) - Στο αυλάκι ...το νερό των Φαρσάλων - ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΥΨΟΥΣ 21.756.190,26 ΕΥΡΩ

thessaly.gov.gr (22/10/2012) - Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ταμιευτήρα στη θέση «Κακλιτζόρεμα» Διλόφου Φαρσάλων

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (9/8/2009) - Φράγματα – σωτηρία για τους αγρότες του νομού – Εγκρίθηκαν τα φράγματα σε Δίλοφο και Ναρθάκι

aftodioikisi.gr (4/6/2009) - Εγκρίθηκε η κατασκευή φράγματος στο Δίλοφο Φαρσάλων