Συνέδρια ΤΕΕ : Υδατικά Θέματα

ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης :

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library

ΤΕΕ - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη :

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library/DIGITAL_LIBRARY

1978 - Συνέδριο : Υδάτινο Δυναμικό Θεσσαλίας (ΤΕΕ -Τμ. Κεντρ. & Δυτικής Θεσσαλίας, 26-28 Μαίου, Λάρισα) Πρακτικά Συνεδρίου :

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/1978_synedrio_tee_...

http://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/1979_praktika_syne...

1988 - Συνέδριο : Η Εκτροπή του Αχελώου προς την Θεσσαλική Πεδιάδα (ΤΕΕ, 16-17 Μαρτίου, Αθήνα) Τεχνικά Χρονικά 1993 :

http://library.tee.gr/digital/techr/1993/techr_1993_1_1.pdf

http://library.tee.gr/digital/techr/1993/techr_1993_2_1.pdf

1996 - Συνέδριο : Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (ΤΕΕ -Τμ. Κεντρ. & Δυτικής Θεσσαλίας, 13 - 16 Νοεμβρίου, Λάρισα)

Εισηγήσεις Συνεδρίου :

http://library.tee.gr/digital/kdth/kdth_m875/kdth_m875_contents.pdf

2008 - 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων (ΤΕΕ, ΤΕΕ – Τμ. Κεντρ. & Δυτικής Θεσσαλίας, 13-15 Νοεμβρίου, Λάρισα) :

http://library.tee.gr/digital/m2354/m2354_contents.htm

2012 - Συνέδριο : Περιβάλλον και Ανάπτυξη (ΤΕΕ, 12-14 Δεκεμβρίου, Αθήνα)

Εισηγήσεις Συνεδρίου :

http://library.tee.gr/digital/m2598/m2598_contents.htm

Αρχεία: