Συναντήσεις Θεσσαλών με Υπουργό και Πολιτικούς για Υδατικά Έργα - Μεσοχώρα