Προσφυγή για τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Σύσκεψη και κοινή ανακοίνωση για προσφυγή στο Στε στα πλαίσια κατάθεσης αίτησης ακυρώσεως κατά της απόφασης του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Θεσσαλίας.