Περισσότερες Πληροφορίες : Ταμιευτήρας Κάρλας

2021

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (10/1/2021) - Μελέτη για την ασφαλή λειτουργία της Κάρλας ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Φωτογραφίες: 
Χάρτης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου
Γέμισμα με Νερό  Ταμιευτήρα Κάρλας
Γέμισμα με Νερό  Ταμιευτήρα Κάρλας
Αεροφωτογραφία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Αντλιοστάσιο "Πέτρας" Ταμιευτήρα Κάρλας
2016 - Φωτογραφία Γουργιώτη Νίκου
Το Έργο της Κάρλας σε Αριθμούς
Αρχεία: