Περισσότερες Πληροφορίες : Φράγμα Συκιάς

Το έργο κατασκευάζεται επί του ποταμού Αχελώου στο σημείο συμβολής του με τον παραπόταμο - ρέμα Κουμπουργιανίτη, στα όρια των νομών Καρδίτσας και Άρτας και ξεκίνησε το 1996 με εργολαβία που ανατέθηκε στη μειοδότρια κοινοπραξία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΤΕΜΚΕ – ΑΤΤΙΚΑΤ – ΑΒΑΞ» για ποσό 18.912.421.415 δρχ. και υπογράφηκε την 19.8.1996. Η εργολαβία διαλύθηκε τον Απρίλιο του 2001. Με νέα εργολαβία οι εργασίες στο φράγμα Συκιάς άρχισαν ξανά στις αρχές του 2006 και συνεχίστηκαν μέχρι τα τέλη του 2009, οπότε και σταμάτησαν - με απόφαση του ΣτΕ - μετά από σχετικές προσφυγές φορέων της Αιτωλοακαρνανίας και οικολογικών οργανώσεων.

Από τον ταμιευτήρα Συκιάς αρχίζει η σήραγγα Πευκοφύτου μήκους 18 km, μέσω της οποίας θα γίνεται η μεταφορά νερού προς τον κάμπο.  Με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο άκρο της σήραγγας έχει προταθεί να τοποθετηθεί σταθμός παραγωγής ενέργειας με αντλησιοταμίευση (pump storage), αξιοποιώντας έτσι με τον βέλτιστο τρόπο την σήραγγα μεταφοράς.

Έχουν γίνει εργασίες ύψους 252 εκατομ. ευρώ και φυσικό αντικείμενο περίπου 60%, ενώ απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φράγματος άλλα 150 εκατ. ευρώ (στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ - ΔΕΗ).

Το φράγμα είναι χωμάτινο από αμμοχάλικα της κοίτης και αργιλικό πυρήνα, του οποίου ο άξονας είναι ελαφρά καμπύλος έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

 

 Ονομαστική στέψη

555 μ.

 Ύψος φράγματος (από κοίτη)

150 μ.

 Μήκος στέψης

397 μ.

 Μέγιστο ύψος από θεμελίωση

175 μ.

 Πλάτος στέψης

12 μ.

 Ολικός όγκος φράγματος

12,4 εκατομμύρια κ.μ.

 Έκταση ταμιευτήρα

12,8 τετρ. χλμ.

 Ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα

502 εκατ. κ.μ.

 

 

Φωτογραφίες: 
Φράγμα Συκιάς
Εκχειλιστής Φράγματος Συκιάς
Φράγμα Συκιάς