Περισσότερες Πληροφορίες : Φράγμα Μεσοχώρας

Σχετικά δημοσιεύματα στo παρακάτω link του larissanet.gr :

http://www.larissanet.gr/?s=%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%C...

Φωτογραφίες: 
Ανάντη Άποψη Φράγματος Μεσοχώρας
Εκχειλιστής Φράγματος Μεσοχώρας
Κατάντη Άποψη Φράγματος Μεσοχώρας
Αρχεία: