ΠΕΔ - ΤΕΕ - ΓΕΩΤΕΕ - ΕΘΕΜ : Κοινές Παρεμβάσεις για Υδατικά Θέματα - Έργα

Φωτογραφίες: 
Συνάντηση με Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Β. Αποστόλου
Σύσκεψη στην Αθήνα Βουλευτών Θεσσαλίας, Περιφερειάρχη - ΠΕΔ - ΤΕΕ -ΓΕΩΤΕΕ
Σύσκεψη στην Αθήνα Βουλευτών Θεσσαλίας, Περιφερειάρχη - ΠΕΔ - ΤΕΕ -ΓΕΩΤΕΕ
Συνάντηση με ΓΓ ΚΚΕ κ. Κουτσούμπα
Συνάντηση με ΓΓ ΣΥΡΙΖΑ κ. Βίτσα
Αρχεία: