Παρουσίαση Ιστοτόπου

Ypethe.gr (Υ.ΠΕ.ΘΕ – Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον Θεσσαλίας) :

Ένας νέος ιστότοπος για το περιβάλλον και τα υδατικά θέματα της Θεσσαλίας

Καθώς το διαδίκτυο διαθέτει όλο και περισσότερες υπηρεσίες, πληροφορίες και δραστηριότητες, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής μας και αυξάνονται οι ανάγκες για πιο γρήγορους, λειτουργικούς και έγκυρους ιστότοπους.   Σήµερα είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η διάχυση της πληροφορίας που αφορά τα ενδιαφέροντα ευρύτερων κοινωνικών οµάδων πολιτών. Μία από τις ομάδες αυτές είναι και οι πολίτες που ενδιαφέρονται για τα θέματα του περιβάλλοντος και ειδικότερα του νερού, τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ύδρευση, τις αρδεύσεις και την διαχείριση του νερού, θέματα που απασχολούν πολλές περιοχές της χώρας μας τα τελευταία χρόνια.

Στη  θεσσαλική πεδιάδα, οι κάτοικοι βιώνουν από την δεκαετία του 70, την αγωνία για την εξασφάλιση νερού. Το υδατικό δυναμικό της Θεσσαλίας δέχεται εδώ και 4 δεκαετίες τη μεγαλύτερη πίεση για να καλύψει τις ανάγκες της σε νερό. Σε μία κατεξοχήν αγροτική περιοχή όπως η Θεσσαλία, με μεγάλη συμμετοχή  του πρωτογενή τομέα   στο ΑΕΠ της χώρας, είναι αυτονόητη η σημασία του νερού για την γεωργική ανάπτυξη και για τις νέες συνθήκες παραγωγής (νέα Κ.Α.Π.), όπου η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων πρέπει να συνυπάρξουν με την αειφορεία των υδατικών πόρων.

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν όλους ανεξαιρέτως τους βασικούς φορείς της Θεσσαλίας (Περιφερειακή Αυτόδιοίκηση, Επιμελητήρια, αγροτικές οργανώσεις, επιστημονικούς φορείς, Πανεπιστήμια-Τεχνολογικά Ιδρύματα, κ.λ.π.) στην ενασχόλησή τους με την διαχείριση των υδάτων, το μέγιστο αυτό περιβαλλοντικό και ταυτόχρονα αναπτυξιακό ζήτημα.

Συνεπώς και εμείς ως ΠΕΔ Θεσσαλίας από την πλευρά μας, θεωρήσαμε την ανάπτυξη ενός ιστότοπου (ιστοσελίδα) με αντικείμενο τα υδατικά θέματα της Θεσσαλίας, ως μία πρώτης προτεραιότητας ενέργεια που αποτελεί αναγκαιότητα, τόσο για τους τοπικούς φορείς που έχουν αρμοδιότητα ή εμπλέκονται σε υδατικά θέματα, όσο και για τους Θεσσαλούς πολίτες-χρήστες νερού, νέους (μαθητές-φοιτητές), κ.α.

Μία τέτοια ιστοσελίδα, ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά :

  • Στην προβολή των θέσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την πολιτική τους για τα υδατικά θέματα, τα έργα που σχετίζονται με τα νερά και το περιβάλλον, την πρόοδό τους κ.ο.κ.,
  • Στην καλλίτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών,
  • Στην υποβοήθηση της έρευνας σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, επιστημονικά ιδρύματα και φορείς,
  • Στην συγκέντρωση όλου του αρχειακού υλικού και της προβολής της πλούσιας ιστορίας του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας,
  • Στην προώθηση της διαβούλευσης που είναι αναγκαία σε όλα τα επίπεδα για τα σχετικά θέματα.

Ο Δήμος Τρικκαίων  και η ΠΕΔ Θεσσαλίας ενθάρρυναν την πρωτοβουλία της δημιουργίας του ιστοτόπου και βοήθησαν στο τεχνικό μέρος. Από την πλευρά τους οι κ.κ. Κ. Γκούμας και Τ. Μπαρμπούτης, αφού συγκέντρωσαν ένα πλούσιο υλικό από διάφορες πηγές που είχαν στην διάθεσή τους, το μετέτρεψαν σε ηλεκτρονική μορφή και το ταξινόμησαν σε θεματικές ενότητες, συνέγραψαν τα εισαγωγικά και άλλα επιμέρους κείμενα του ιστοτόπου και έτσι φθάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορούν να εκτιμήσουν όσοι εξερευνήσουν τον χρήσιμο αυτόν ιστότοπο.

Η διαχείριση του ιστοτόπου θα γίνεται με την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία της Ένωσης Δήμων της Θεσσαλίας ( ΠΕΔ), που θα συνεργάζεται με τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και με όλους τους σχετικούς ιστοτόπους των φορέων της Θεσσαλίας.

Λίγα στοιχεία για τις κύριες ενότητες, τα περιεχόμενα και τον όγκο των πληροφοριών που μπορεί κάποιος επισκέπτης να αναζητήσει και να βρει στον ιστοτόπο :

Διαχείριση Υδάτων και Περιβάλλον : Θεσμικό πλαίσιο-Νομοθεσία, Σχέδια Διαχείρισης, Φορείς Διαχείρισης, Χρήστες.

Θεσσαλικά Έργα Αξιοποίησης Νερού : Περιγραφή-τεχνικά στοιχεία-μελέτες-χάρτες, εκθέσεις, ιστορικό, δημοσιεύματα, φωτογραφίες κ.α για όλα τα υδατικά έργα που έγιναν στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας (Σμόκοβο, Κάρλα, Γυρτώνη, κ.λ.π.) και στην Λεκάνη του Αχελώου (Μεσοχώρα, Συκιά, Ταυρωπός).

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη: Τα δεδομένα (πλούσιο αρχειακό υλικό) που υπάρχουν βιβλιοθήκη, είναι κατηγοριοποιημένα σε 9 θεματικές υποενότητες και με λέξεις κλειδιά θα διευκολύνεται η αναζήτηση της πληροφορίας. Οι χρήστες του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στις θεματικές κατηγορίες της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκες, να αναζητήσουν δεδομένα ανάλογα με την κατηγορία τους (πχ Άρθρα, Μελέτες, Εισηγήσεις, Επιστολές, Δημοσιεύματα εφημερίδων, Χάρτες, Φωτογραφίες κλπ).

Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε μορφή αρχείων κειμένου (doc, pdf), φωτογραφιών ή και πολυμέσων (video).

Νέα και ανακοινώσεις: Οι διαχειριστές του συστήματος θα ενημερώνουν τον ιστότοπο για εκδηλώσεις, μελέτες και άλλα σχετικά θέματα. Οι πολίτες θα μπορούν να έχουν γνώση των ανωτέρω και επομένως να ενημερώνονται και να συμμετέχουν σε όσα τους δίνεται η δυνατότητα και επιθυμούν.

 

http://www.eleftheria.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B...