Λειψυδρία - Ξηρασία

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 2007) η κλιματική αλλαγή θα επιδράσει αρνητικά στον τομέα των υδατικών πόρων σε όλα τα υδατικά διαμερίσματα, ως εξής :

• Γενική μειωμένη τροφοδοσία και ανανέωση του νερού των υδροφόρων οριζόντων λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων και της αύξησης της εξατμισιδιαπνοής,

• Αυξημένη υφαλμύρωση των παράκτιων και υποθαλάσσιων υδροφόρων οριζόντων, ιδιαίτερα των καρστικών, με προέλαση του μετώπου υφαλμύρωσης προς την ενδοχώρα, λόγω του μειωμένου δυναμικού της χερσαίας υδατικής φάσης εξαιτίας της μειωμένης τροφοδοσίας και της υπεράντλησης,

• Αύξηση της συγκέντρωσης ρυπαντικού φορτίου στα παράκτια υδατικά σώματα και στη θάλασσα λόγω μικρότερης αραίωσης,

 

Φωτογραφίες: 
Λειψυδρία  στον Πηνειό "Ποταμό" - Τερψιθέα
Λειψυδρία : Νεκρά Ψάρια στον Πηνειό "Ποταμό"
Λειψυδρία  στον Πηνειό "Ποταμό" - Λάρισα
Λειψυδρία : Πηγές Μάτι Τυρνάβου - Λίμνη Αργυροπουλίου
Λειψυδρία : Πηγές Μάτι Τυρνάβου - Λίμνη Αργυροπουλίου