Κλιματική Αλλαγή - Ερημοποίηση

Οι προβλέψεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 2007) δείχνουν ότι η ανοδική τάση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας θα συνεχιστεί στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη και κατά τον 21ο αιώνα. Ειδικότερα, βάσει του μέσου όρου ενός συνόλου κλιματικών προσομοιώσεων, η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας αναμένεται να αυξηθεί, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου, κατά 1,8-4 .C κατά τον τρέχοντα αιώνα. Συμπεραίνεται επίσης ότι η κλιματική αλλαγή θα επιδράσει αρνητικά στον τομέα των υδατικών πόρων σε όλα τα υδατικά διαμερίσματα. 

Eρημοποίηση : “H υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές, ως αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων". Ορισμός Ηνωμένων Εθνών (1994)

Σχετικοί σύνδεσμοι ΥΠΕΚΑ :

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226&language=el-GR

- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

- Eρημοποίηση : 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226&language=el-GR

- Αντιμετώπιση της Eρημοποίησης : 

https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/1164294410369482/

- Κλιματική αλλαγή και αγροτική ανάπτυξη – 2ο Συνέδριο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε

https://www.ypaithros.gr/klimatiki-anaptyxi-epikentro-2-synedriou-sasoee/

- Η κλιματική αλλαγή «τρώει» καλλιέργειες και εισοδήματα - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΑ «ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Κλιματική αλλαγή: Λιγότερες βροχές περισσότερες μέρες καύσωνα σε Λάρισα και Θεσσαλία 

Problems and perspectives of agriculture in Thessaly, with focus on the sloping landsDr. Nikolaos Danalatos - Dean - Professor of Agronomy & Crop Ecology, Thessaly University

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (8/3/2022) - Η ερημοποίηση των εδαφών απειλεί τη Θεσσαλία - Προκαλεί μείωση γονιμότητας, δομής και γενικά της ικανότητάς τους να διατηρούν χλωρίδα, πανίδα και ανθρώπινη δραστηριότητα καταλήγοντας σε πενία, εξάντληση και τελικά εγκατάλειψη-καταστροφή της γης

Φωτογραφίες: 
Ερημοποίηση
Ο κύκλος του Νερού
Προστασία Περιβάλλοντος
Αρχεία: