Ημερίδες ΤΕΕ : Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) Θεσσαλίας

Κατά την διετία 2012-2014 στο ΤΕΕ /τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, δημιουργήθηκε και έδρασε δημιουργικά μία Δομή με αντικείμενο τους «Υδατικούς Πόρους». Η Δομή συγκροτήθηκε από παλαιούς και νέους μηχανικούς, γεωλόγους, γεωπόνους και περιβαλλοντολόγους και ασχολήθηκε με όλα τα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλίας – και όχι μόνο – που συνδέονται με τους υδατικούς πόρους.

Επιπλέον η Διοίκηση του ΤΕΕ/ΚΔΘ ανέπτυξε μία σταθερή συνεργασία για τα θέματα αυτά με δύο άλλες επιστημονικές οργανώσεις και συγκεκριμένα με το ΓΕΩΤΕΕ/ Κεντρικής Ελλάδας και την Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ) με έδρα την Αθήνα.

 Έτσι από το Ιούνιο του 2012 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2014, πραγματοποιήθηκαν έξη (6) θεματικές ημερίδες, από τις οποίες οι 4 έγιναν στη Λάρισα, μία στην Καρδίτσα και μία στην Αθήνα.

Στις εκδηλώσεις αυτές έγιναν 30 εισηγήσεις-παρουσιάσεις, από 40 επιστήμονες, για διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων του Υ.Δ Θεσσαλίας, τα ΥΗΕ του Αχελώου, η Ύδρευση της Θεσσαλίας, τα Περιφερειακά (υδατικά) έργα Θεσσαλίας, ο Φορέας Διαχείρισης Υδάτων, το περιβάλλον, κ.λ.π.

Τις εισηγήσεις ετοίμασαν και παρουσίασαν μέλη της Δομής, αλλά και επιστήμονες από εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το ΕΜΠ, μέλη του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και της Ε.ΘΕ.Μ, ενώ έγιναν και αρκετές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις από εκπροσώπους τοπικών και άλλων φορέων ή καθώς και από όσους συμμετείχαν.

 

Φωτογραφίες: 
Ημερίδα ΤΕΕ : Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας