Φράγμα Αγιοκάμπου στη θέση «Λιβαδότοπος» - Δήμος Αγιάς

Πρόκειται για έργο ταμίευσης (φράγμα) νερού, η θέση του οποίου προσδιορίστηκε (μεταξύ και άλλων πιθανών κατάλληλων θέσεων) αρχικά με την αναγνωριστική μελέτη του ΑΠΘ (Γ. Σούλιος, 1992) και μεταγενέστερα με την "Καταγραφή – αξιολόγηση προτάσεων υδραυλικών έργων περιοχής κάτω Ολύμπου – Όσσας - Μαυροβουνίου" (Γ. Μιγκίρος ΓΠΑ, 2008).

Στην συνέχεια με πρόταση της Νομαρχίας Λάρισας (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων), προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του Φράγματος, των  έργων μεταφοράς του νερού και των αρδευτικών δικτύων (Ιούνιος του 2009), ενώ η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκρίθηκε στα τέλη του 2013.

Η θέση του φράγματος προσδιορίζεται επί του ρέματος Πουρί στην περιοχή Αγιόκαμπου στο Ν. Λάρισας περίπου 4,0 km δυτικά του οικισμού Αγιόκαμπος της Δ.Ε Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.

Η περιοχή μελέτης ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και των Τοπικών Κοινοτήτων Αετόλοφου και Ανάβρας, της Δ.Ε Αγιάς και των Τ.Κ Μελιβοίας, Σκήτης και Σωτηρίτσης της Δ.Ε Μελιβοίας.

Το προτεινόμενο έργο είναι πολλαπλού σκοπού και αποσκοπεί κατά προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης της πεδιάδας Αγιάς - Ανάβρας (13.650 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων), η οποία βρίσκεται ανάντη του ταμιευτήρα, των παρόχθιων περιοχών του ρ. Πουρί και των παραλιακών περιοχών Αγιόκαμπου, αλλά και στη συνεισφορά νερού για υδρευτικές και για περιβαλλοντικές ανάγκες.

Το αντικείμενο του έργου

Τα έργα του φράγµατος στη θέση Αγιόκαμπος – Λιβαδότοπος θα κατασκευαστούν στην περιοχή του Αγιόκαµπου στο Ν. Λάρισας, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης, ύδρευσης, αλλά και των περιβαλλοντικών αναγκών της πεδιάδας Αγιάς – Ανάβρας.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή φράγµατος µέγιστου ύψους 37,50 m. από τη θεµελίωση, µε όγκο 550.000 m3, µετωπικό υπερχειλιστή στο δεξί αντέρεισµα και σήραγγα εκτροπής- υδροληψίας επίσης στο δεξί αντέρεισµα. Το φράγµα είναι λιθόρριπτο µε κεντρικό αδιαπέραστο πυρήνα, σώµατα στήριξης, µεταβατικές ζώνες (φίλτρο-στραγγιστήριο) και ζώνες προστασίας ανάντη και κατάντη πρανών.

Επίσης, θα κατασκευαστούν το συγκοινωνιακό έργο ανύψωσης της οδού Αγιάς – Παραλίας Αγιόκαµπου και η αγροτική/δασική παραλίµνια οδός, η οποία αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 4.693,82m και 1.757,07m αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε τµήµατα υπαρχόντων ή άλλων µελετώµενων οδών.

Τα προτεινόμενα έργα είναι :

• Φράγμα

• Υπερχειλιστής

• Σήραγγα εκτροπής

• Έργα υδροληψίας – εκκένωσης

• Παραλίμνια οδοποιία

Συνολικός ωφέλιμος όγκος αποθήκευσης νερού : 4.400.000 μ3

Δημοσιεύματα στα ΜΜΕ :

3/6/2024 - Ξεκινά η κατασκευή του φράγματος Αγιοκάμπου

24/9/2023 - Αντώνης Γκουντάρας : Ξεκινά σύντομα το φράγμα Αγιοκάμπου / Ένα έργο 19,1 εκ. ευρώ, τεράστιας σημασίας για την περιοχή - Χώρα Αγιά

12/10/2022 - Με φράγμα στον Αγιόκαμπο θα αρδευτούν 13.650 στρ. - ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

11/10/2022 - Σε δημοπράτηση με 19 εκατ. ευρώ το Φράγμα Αγιόκαμπου Λάρισας

22/6/2019 - Ο Β. Κόκκαλης για το φράγμα στον Αγιόκαμπο - Απάντηση στη ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Αγιά Νέα Εποχή»

21/5/2019 - Κατασκευή φράγματος στον Αγιόκαμπο θα ξεδιψάσει 13.650 στρέμματα γης - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣ. ΚΟΚΚΑΛΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤ. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ

23/5/2019 - Ανακοινώθηκε η κατασκευή φράγματος για άρδευση 13.650 στρεμμάτων στον Αγιόκαμπο

19/9/2009 - Λάρισα : Οκτώ έργα στο “Α. Μπαλτατζής”

Σχετικά έγγραφα, σύνδεσμοι, μελέτες κλπ. :

17/9/2020 -  Έργα και μελέτες ΥΠΑΑΤ

19/12/2013 - Έγκριση ΜΠΕ «Μελέτη Ταµιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Αγιόκαµπος «Λιβαδότοπος»

 

 

Φωτογραφίες: