Φωτογραφίες Θεσσαλικών Έργων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα καθήκοντα της πολύχρονης υπηρεσιακής μου θητείας στην Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ), ήταν και οι επισκέψεις στον τόπο των διάφορων έργων (για τα οποία είχαμε την ευθύνη της επίβλεψης κατασκευής, λειτουργίας, παράδοσης κ.α).  Μεταξύ των έργων αυτών περιλαμβάνονταν έργα αρδευτικά (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα μεταφοράς νερού), έργα ταμίευσης νερού (λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες, φράγματα), καθώς  και εγγειοβελτιωτικά (αποστραγγιστικά δίκτυα, αγροτική οδοποιία, κ.α).

Στις επισκέψεις αυτές είχα  την συνήθεια να παίρνω μαζί μου φωτογραφική μηχανή (προσωπική ή και υπηρεσιακή), προκειμένου να φωτογραφίζω τα έργα (στα διάφορα στάδια τους), κάτι που αποδείχθηκε χρήσιμο και  επωφελές για την Υπηρεσία μου (αρχεία έργων, εκθέσεις, κ.α).

Αποδείχθηκε όμως αρκετά ενδιαφέρον και για μένα προσωπικά, αφού – στην πορεία του χρόνου – διαπίστωσα ότι είχε συγκεντρωθεί ένα πλήθος φωτογραφιών (μερικές χιλιάδες), τόσο των έργων της Υπηρεσίας μου όσο και άλλων ανάλογων ή μεγαλύτερων υδατικών έργων που επισκέφθηκα τις 3 τελευταίες δεκαετίες  (1984 - 2015) κυρίως στη Θεσσαλία.

Από το πλούσιο αυτό φωτογραφικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό) που συγκεντρώθηκε, επιλέχθηκαν ορισμένες φωτογραφίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την θεματολογία του ιστοτόπου, δηλαδή τα  υδατικά έργα της Θεσσαλίας.  Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα υδροηλεκτρικά έργα (ΥΗΕ) του Άνω Αχελώου (Μεσοχώρα, Συκιά), τα ΥΗΕ Ταυρωπού και Σμοκόβου, ο Ταμιευτήρας Κάρλας, ο Ρουφράκτης Γυρτώνης, τα φράγματα Παναγιώτικο και Μαυρομάτι Μαγνησίας, Ληθαίου και Λογγά Τρικάλων, το Αγιονέρι και Λιβάδι Ελασσόνας, τα μικρά φράγματα (<15 μέτρων) Ελασσόνας, οι πεδινοί Ταμιευτήρες Νομού Λάρισας, ο Πηνειός ποταμός (σε κατάσταση λειψυδρίας και πλημμύρας), κ.α.

Με την ελπίδα ότι το φωτογραφικό αυτό υλικό - χωρίς να διεκδικεί  φωτογραφική αρτιότητα και καλλιτεχνική δεξιότητα -  θα είναι χρήσιμο βοήθημα για όσους ενδιαφέρονται για τα υδατικά έργα, παρατίθεται χρονολογικά και θεματικά στην παρούσα ιστοσελίδα του ypethe.gr

Κώστας Γκούμας 

 

 

 

Φωτογραφίες: 
Θυρόφραγμα (Ρουφράκτης) Γυρτώνης
Φράγμα Λιβαδίου Ελασσόνας
Φράγμα Συκιάς
Αρχεία: