Έργα Άνω Αχελώου : Προσφυγές/Δικαστικές Αποφάσεις ΣτΕ - ΔΕΚ

Τα τελευταία 25 χρόνια, οι εργασίες στα έργα του Άνω Αχελώου διακόπηκαν πολλές φορές, εξαιτίας της εμπλοκής του Σ.τ.Ε.

Είναι γνωστό ότι οικολογικές (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, WWF, κ.α) και τοπικές (Αιτωλοακαρνάνες, κ.α) οργανώσεις, προσφύγαν στο ΣτΕ αναπτύσσοντας διάφορες αιτιάσεις για την ανατροπή της δρομολογημένης πορείας του έργου, με άμεσο στόχο την  αναστολή των εργασιών. Αυτό έγινε με επτά προσφυγές, εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν προσφυγές στο τμήμα αναστολών, ενώ με την τελευταία απόφαση του ΣτΕ στα τέλη του 2007 (2/11/2007) επιχειρήθηκε & η εμπλοκή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.).

Όλες αυτές οι αποφάσεις, γνωστές πλέον για τις σημαντικές επιπτώσεις που είχαν στο έργο (πολύχρονες καθυστερήσεις),  αποτέλεσαν και αποτελούν  αντικείμενο πολλών συζητήσεων για το σκεπτικό τους, μεταξύ του επιστημονικού τεχνικού και δικηγορικού κόσμου της χώρας μας.

 

Φωτογραφίες: 
Συμβούλιο Επικρατείας
Ιστορικό Προσφυγών - Αποφάσεων Συμβουλίου Επικρατείας
Αρχεία: