Δημοσιεύματα 2000 - 2016 : Αρδεύσεις στη Θεσσαλία

Φωτογραφίες: 
Α Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πηνειού - Πηνειός Ποταμός
E Αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πηνειού - Πηνειός Ποταμός
Αρχεία: