Δημοσιεύματα 1989 - 1999 : Αρδεύσεις στη Θεσσαλία

Φωτογραφίες: 
Πηνειός : Περιοχή Αμυγδαλέας
 Πηνειός : Ξηρασία - Λειψυδρία
Αρχεία: