Άρθρα - Δημοσιεύματα - Εισηγήσεις Φ. Γέμτου, γεωπόνου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2019

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (18/02/2019) : Η συμβολή της άρδευσης στο κόστος παραγωγής - Το πρόβλημα της διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας : 

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (21/01/2019) : Οικολογικό αποτύπωμα και σύγχρονος τρόπος ζωής

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (14/01/2019) : Δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

2018

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας : Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας :  ΔΕΗ – ΑΠΕ και ιδεοληψίες - Άρθρο Φ. Γέμτου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Η συμβολή των αγροτών στην εξοικονόμηση ενέργειας :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Κλιματική αλλαγή και αύξηση οργανικής ουσίας στο έδαφος – Άρθρο Φ. Γέμτου, γεωπόνου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας :

http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%A...