Άρθρα - Δημοσιεύματα - Εισηγήσεις Φ. Γέμτου, γεωπόνου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2021

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (11/01/2021) - Πως εφαρμόζεται η κυκλική οικονομία στον πρωτογενή τομέα (Μέρος 1ο)

2020

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (14/12/2020) - Ενας νέος πιλοτικός αγρός για επίδειξη καλύτερων καλλιεργητικών πρακτικών 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (14/12/2020) - Ο πρωτογενής τομέας και η έκθεση ΠισσαρίδηΣκέψεις, σχόλια, προτάσεις για στροφή σε καλλιέργειες υψηλής αξίας 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (7/12/2020) - Μαθήματα που θα έπρεπε να πάρουμε από τις καταστροφές του "ΙΑΝΟΥ"

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (30/11/2020) - Πως να προφυλάξουμε το έδαφος από ακραία καιρικά φαινόμενα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (23/11/2020) - Διαχείριση διαβρωμένων εδαφών και μελλοντική προστασία 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (9/11/2020) - Ευκαιρία για κλειστό δίκτυο αρδεύσεων - Με τις παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών από τον «Ιανό» σε Δυτική και Νότια Θεσσαλία 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (12/10/2020) :  Εφαρμογή διαφοροποιημένης δόσης αρδευτικού νερού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (14/09/2020) :  Λίγα σχόλια για την ενδιάμεση έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη (μέρος 2ο) 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (7/09/2020) :  Λίγα σχόλια για την ενδιάμεση έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη (μέρος 1ο) 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (24/08/2020) :  Μια επίσκεψη στο φράγμα και υδροηλεκτρικό έργο του Ιλαρίωνα 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (22/06/2020) :   Η συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες και την καταστροφή του περιβάλλοντος :

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (9/06/2020) :   Εξοπλισμός και πρότυπα πρόβλεψης καιρού (Μέρος 3ο) 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (1/06/2020) :  Πανάκριβο το κόστος άρδευσης στη Θεσσαλία - (Μέρος 2ο)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (25/05/2020) :  Ελλειμματικό νερό και ευάλωτη γεωργία - (Μέρος 1ο)

 

2019

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (6/12/2019) : Σκέψεις για τη διαβούλευση της νέας ΚΑΠ Μέρος 3ο

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/246466-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-3%CE%BF.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (2/12/2019) : Συμβατική κατεργασία εδάφους - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/246126-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (28/11/2019) : Σκέψεις για τη νέα ΚΑΠ - (Μέρος 2ο)

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/245805-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (26/11/2019) : Σκέψεις για τη νέα ΚΑΠ - (Μέρος 1ο)

https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/245629-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-1%CE%BF.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (25/11/2019) : Αμειψισπορές: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/245558-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (18/11/2019) : Οι αμειψισπορές : Η σημασία των ψυχανθών

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/245008-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%8E%CE%BD.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (11/11/2019) : Να σταματήσουμε την καταστροφή των εδαφών !

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/244479-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (29/10/2019) : Τι πρέπει να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή ;

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/243498-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (21/10/2019) : Η διαχείριση του νερού και συστήματα εφαρμογής του :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/242930-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (14/10/2019) : Η διαχείριση του νερού και ο κίνδυνος υφαλμύρωσης :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/242345-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (23/09/2019) : Φυσικός πόρος και υγεία του εδάφους :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/240783-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (2/09/2019) : Πώς λειτουργεί το γεωργικό σύστημα :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/239184-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (26/08/2019) : Τεχνοκράτες, πολιτικοί και διαχείριση υδάτων

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/238726-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82,-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (19/08/2019) : Γεωργία, Αχελώος και καλλιέργεια κάνναβης :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/238196-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1,-%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (12/08/2019) :  Εγκατάλειψη και λεηλασίες στα έργα Συκιάς :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/237781-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CF%82.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (24/04/2019) : Έργα για νερά, φτάνουν οι ιδεοληψίες :

https://www.eleftheria.gr/m/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/item/229103-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC,-%CF%86%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%AF%CE%B5%CF%82.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (8/04/2019) : Τα υδροηλεκτρικά στην Ελλάδα ή πού οδηγούν οι ιδεοληψίες :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/227623-%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CF%8D-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%AF%CE%B5%CF%82.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (1/04/2019) : Καλωσορίζοντας τη νέα Κάρλα :

https://www.eleftheria.gr/m/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/item/226975-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B1.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (26/03/2019) : Το πότισμα του σκληρού σιταριού : Πόσο αποδίδει η άρδευση ;

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/226438-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.html

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (18/02/2019) : Η συμβολή της άρδευσης στο κόστος παραγωγής - Το πρόβλημα της διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας : 

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (21/01/2019) : Οικολογικό αποτύπωμα και σύγχρονος τρόπος ζωής

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας (14/01/2019) : Δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

2018

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας : Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας :  ΔΕΗ – ΑΠΕ και ιδεοληψίες - Άρθρο Φ. Γέμτου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Η συμβολή των αγροτών στην εξοικονόμηση ενέργειας :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Κλιματική αλλαγή και αύξηση οργανικής ουσίας στο έδαφος – Άρθρο Φ. Γέμτου, γεωπόνου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας :

http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%A...

2017

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (18/4/2017) - Πώς η γεωργία μπορεί να επηρεάσει το κλίμα :

https://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%...