Αρχείο Κ. Γκούμα : Παράνομες Γεωτρήσεις

Το πρόβλημα των παράνομων γεωτρήσεων στη Θεσσαλία, δημιουργήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια, εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης νερού, της έλλειψης μεγάλων συλλογικών αρδευτικών έργων και από την αδυναμία της Πολιτείας να εφαρμόσει τα μέτρα προστασίας του υπόγειου υδατικού δυναμικού που η ίδια έπαιρνε  από το 1970. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης, οι αδυναμίες της Δημόσιας Διοίκησης & η μεγάλη ζήτηση αρδευτικού νερού, είναι οι αιτίες που δημιούργησαν το πρόβλημα. Ταυτόχρονα οι κατά περιόδους (4) νομιμοποιήσεις πολλών παράνομων γεωτρήσεων, διευκόλυναν η οδήγησαν εκατοντάδες αγρότες στην ανόρυξη πολλών παράνομων γεωτρήσεων (χωρίς νόμιμη άδεια η με την παραβίαση ουσιωδών όρων της άδειας).

Παρά το γεγονός ότι η ανόρυξη γεωτρήσεων επιτρεπόταν (με άδεια και υπό προϋποθέσεις) από το 1980 σε ορισμένες περιοχές της Θεσσαλίας, εντούτοις ανορύχθηκαν πολλές παράνομες γεωτρήσεις από τις οποίες μόνο ένας μικρός αριθμός είχε διαπιστωθεί και καταγραφεί, λόγω αδυναμιών της Πολιτείας (Αρμόδιες Υπηρεσίες).

 

Φωτογραφίες: 
Παράνομες Γεωτρήσεις - Νομιμοποίηση