Αρχείο Κ. Γκούμα : Έργα Άνω Αχελώου

Φωτογραφίες: 
Φράγμα Συκιάς
Εκχειλιστής Φράγματος Συκιάς
Φράγμα Μεσοχώρας
ΥΗΣ Γλύστρας Μεσοχώρας
Διάταξη Αρδευτικών Έργων Αχελώου : Μελέτη Λ. Λαζαρίδη
Αρχεία: