Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα - Επιστολές 2009-2016

Τα τελευταία 30 - 40 χρόνια την Θεσσαλία, και ειδικότερα  τους επιστήμονες της και τους επιστημονικούς φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ, Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, κ.α), απασχόλησαν σημαντικά υδατικά ζητήματα.

Το γεγονός αυτό έδωσε την δυνατότητα να συγκεντρωθεί ένα πλούσιο υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) από άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές κ.α σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ,   με αντικείμενο τα μεγάλα και μικρότερα υδατικά έργα και γενικότερα τα σημαντικά υδατικά θέματα που αφορούν την Θεσσαλία (και όχι μόνο).

Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι  έπρεπε να συγκεντρωθεί και να ομαδοποιηθεί το υλικό αυτό  σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι εύχρηστο και διαθέσιμο, τόσο στους νέους επιστήμονες, όσο και στους φορείς οι οποίοι ασχολήθηκαν και ανέδειξαν τα υδατικά ζητήματα  όλα αυτά τα χρόνια.

Ευελπιστούμε ότι το υλικό αυτό - που περιέχει και πολλά χρήσιμα στοιχεία για τους Υδατικούς Πόρους της Θεσσαλίας - θα αποτελέσει μία χρήσιμη παρακαταθήκη και σημαντικό βοήθημα για τους νέους συναδέλφους, φοιτητές, ενδιαφερόμενους πολίτες και παράγοντες από το χώρο της αυτοδιοίκησης.

Αρχεία: