Αρχείο Γ. Χατζηλάκου : Μελέτες - Εκθέσεις 1890 - 1987