Αρχείο Γ. Χατζηλάκου : Μελέτες - Εκθέσεις 1968 - 2002