3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων : Διαχείριση Έργων και Προοπτικές Ανάπτυξης

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργάνωσε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στις 12 - 15 Οκτωβρίου του 2017 στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου.

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, η ανάπτυξη των μεγάλων έργων υποδομής επιβραδύνθηκε σημαντικά και τα φράγματα δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Πολλά έργα παραμένουν ημιτελή ή σε φάση σχεδιασμού, παρόλο που η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας παραμένει επιτακτική. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και η κρισιμότητα της βελτίωσης της αντιπλημμυρικής προστασίας της χώρας καθιστούν μεγαλύτερη από ποτέ την ανάγκη υλοποίησης τέτοιων έργων που συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας την επανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, την αναβάθμιση των οικοσυστημάτων, αλλά και την ανάπτυξη παράπλευρων δραστηριοτήτων ειδικά στον τομέα του τουρισμού που αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης της χώρας. Επιτακτική άλλωστε είναι η και ανάγκη για υλοποίηση υδροηλεκτρικών φραγμάτων και ταμιευτήρων, καθώς η ενέργεια που παράγουν είναι εγχώρια, με υψηλή ευελιξία που διασφαλίζει την ευστάθεια του συστήματος, με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, χαμηλές εκπομπές ρύπων και ανταγωνιστικό κόστος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : 

http://fragmata2017.gr/files/3rd-bulletin.pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : 

http://fragmata2017.gr/files/FRAGMATA_PROGRAMME_1010.pdf

 

 

Αρχεία: