Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Θεσσαλίας

Ενημερωτικό για 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Θεσσαλίας

Η Ελλάδα που με τον Ν. 3199/2003 και το ΠΔ 51/2007, έχει εναρμονίσει την νομοθεσία της με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και έχει εκπονήσει τα Σχέδια Διαχείρισης (ΣΔ) Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) για όλη την χώρα. Μεταξύ των ΣΔ που έχουν ολοκληρωθεί και ήδη (από το 2014) έχουν εγκριθεί, είναι και αυτά της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με της απαιτήσεις της Οδηγία 2000, τα ΣΔ αναθεωρούνται και ενημερώνονται κάθε εξαετία. Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία από το ΥΠΕΚΑ και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) με προκήρυξη από τον Δεκέμβριο του 2015.

Ήδη με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του το ΥΠΕΚΑ* καλεί το κοινό και τους  ενδιαφερόμενους φορείς  να υποβάλουν γραπτώς εντός 6 μηνών (η Έναρξη Διαβούλευσης είναι η 1η Ιουνίου 2016) τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των κειμένων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών. (Σημειώνεται προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι η διαβούλευση αυτή αφορά τα κείμενα - και μόνο αυτά - με τα οποία θα ασχοληθούν οι μελετητές όταν υπογραφεί η σύμβαση και αναλάβουν την μελέτη και όχι την διαβούλευση η οποία θα ακολουθήσει μετά την εκπόνηση της μελέτης.) 

Η σχετική** ανάρτηση που αφορά τα ΣΔ της Θεσσαλίας περιέχει και πίνακα-κατάλογο*** φορέων που έχουν σχέση με το νερό στο ΥΔ Θεσσαλίας.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι 2 χρόνια μετά την έγκριση των ΣΔ της Θεσσαλίας, ελάχιστες από τις δράσεις, τα μέτρα και τα έργα (που προβλέπονταν στα παραρτήματα των Σχεδίων  Διαχείρισης έχουν δρομολογηθεί) παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ε.Ε. 

*

http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=922&language=el-GR

**

http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=924&sni[1366]=4288&language=el-GR

***

http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BO%2bflCg%2fmsE%3d&tabid=924&l...

Βήμα Διαχειριστή του ypethe.gr : 

"Μια Διαβούλευση είναι χρήσιμη όταν είναι ειλικρινής. Η περίπτωση των Σχεδίων Διαχείρισης των Θεσσαλικών υδάτων" : 

http://www.ypethe.gr/opinion/mia-diavoyleysi-einai-hrisimi-otan-einai-ei...

Σχετική Επικαιρότητα στο ypethe.gr (4 Αυγούστου 2017) : 

http://www.ypethe.gr/news/synantisi-tis-ethem-me-ton-eidiko-grammatea-yd...